Liiton säännöstö

Liiton toimintaa ohjaavat suomalaisen painonnoston strategia, SPNL toimintasuunnitelma
ja SPNL säännöstö (kts. alasivut vasemmalta).

Tulokset raportoidaan vuosikertomuksessa.

Toimintasuunnitelmat

Toimintasuunnitelma 2019 (pdf) ja talousarvio 2019 (pdf)
Toimintasuunnitelma 2018 (pdf), tunnusluvut ja mittarit (pdf) ja talousarvio 2018 (pdf)
Toimintasuunnitelma 2017 (pdf), tunnusluvut ja mittarit (pdf) ja talousarvio 2017 (pdf)
Toimintasuunnitelma 2016 (pdf) ja liitteet (pdf)
Toimintasuunnitelma 2015 (pdf)
Toimintasuunnitelma 2014 (pdf)

Vuosikertomukset

Vuosikertomus 2018 (pdf)
Vuosikertomus 2017 (pdf)
Vuosikertomus 2016 (pdf)
Vuosikertomus 2015 (pdf)
Vuosikertomus 2014 (pdf)

Yhdenvertaisuussuunnitelma (pdf)