Mainossäännöt

47 § Voimassaolo

Nämä säännöt koskevat Suomen Painonnostoliiton myöntämiä, kansallisia tai korkeampitasoisia kilpailuja sekä muita tapahtumia.

48 § Tarkoitus

Sääntöjen tarkoituksena on varmistaa liiton yhteistyökumppaneiden näkyvyys kilpailuissa ja tapahtumissa.

49 § Liiton ja yhteistyökumppaneiden mainokset

Liiton ja sen yhteistyökumppaneiden mainoksille tulee kilpailujen tai tapahtuman järjestäjän varata aina näkyvyydeltään parhaat paikat. Kilpailujen tai tapahtuman aikana liitolla on oikeus varmistaa mainosten näkyvyys sekä yleisölle että mahdollisille TV- ja nettilähetyksen katsojille.

50 § Yleisen sarjan SM-kilpailut ja televisioitavat kilpailut

Yleisten sarjojen miesten ja naisten Suomen mestaruuskilpailuja sekä kaikkia televisioitavia kilpailuja varten liitto ja kilpailujen järjestäjä solmivat keskenään kirjallisen sopimuksen. Tässä sopimuksessa liitto ja kilpailujen järjestäjä hyväksyvät mainospaikat yhteisesti.

51 § Mainosten siirtäminen

Liitolla tai sen nimeämällä edustajalla on oikeus muuttaa mainosten paikkoja mikäli ne eivät ole 49-50 §:n mukaisilla paikoilla.

52 § Sopimusrikko ja seuraamukset

Kilpailujen järjestämisoikeus myönnetään ainoastaan sillä ehdolla, että näitä sääntöjä noudatetaan. Järjestämisoikeus voidaan perua näitä sääntöjä rikkovalta järjestäjältä. Sääntöjä rikkonut järjestäjä voidaan sulkea kilpailutoiminnasta määräajaksi tai siltä voidaan evätä kaikkien liiton alaisten kilpailujen järjestämisoikeus määräajaksi.