Edustussäännöt

40 § Edustuskelpoisuus

Suomen Painonnostoliiton ja sen jäsenseurojen kilpailuissa ovat kilpailukelpoisia kaikki SPNL:n jäsenseurojen jäsenet, jotka täyttävät Suomen Painonnostoliiton asettamat ehdot.

41 § Rajoitukset

Kansallisessa kilpailutoiminnassa urheilija voi edustaa painonnostossa vain yhtä seuraa.

Siirtyminen edustamaan toista seuraa tapahtuu seurasiirtosääntöjen mukaisesti kalenterivuosittain. Mikäli seura eroaa tai erotetaan Painonnostoliitosta, lopettaa toimintansa kokonaan tai painonnostourheilun osalta, on kyseisen seuran urheilijalla oikeus siirtyä heti edustamaan toista seuraa.

42 § Suomen mestaruuskilpailut

Suomen mestaruuskilpailuihin ovat oikeutettuja osallistumaan Suomen kansalaiset ja Suomessa pysyvästi asuvat ulkomaalaiset, jotka edustavat Painonnostoliiton jäsenseuraa, ellei näissä säännöissä toisin mainita.

43 § Kansainväliset arvokilpailut

Osanotto olympialaisiin, maaotteluihin ja muihin kansainvälisiin kilpailuihin sekä näitä koskeviin valintakilpailuihin tapahtuu Suomen Painonnostoliiton, Kansainvälisen Painonnostoliiton sekä Kansainvälisen ja kansallisen Olympiakomitean antamien määräysten mukaisesti ja niitä noudattaen.

44 § Ulkopuolisten järjestöjen kilpailut

Osallistuminen SPNL:n ulkopuolisten järjestöjen kilpailuihin tapahtuu voimassa olevien sopimusten ja määräysten mukaisesti.

45 § Voimassaolo

Näitä sääntöjä noudatetaan, ellei Suomen Painonnostoliitto toisin määrää.

46 § Täydentäminen

Liittojohtokunnalla on tarvittaessa oikeus antaa edustussääntöjä täydentäviä lisämääräyksiä.