Seuroille

Tutustu uuteen seuraoppaaseen ja Suomen harrastamisen malliin

SEURAOPAS

HARRASTAMISEN SUOMEN MALLI

Painonnostoliiton seuroille on koottu käytännön neuvoja, mitä seuran tulee huomioida kalenterivuoden aikana. Linkit tarjoavat seuratoimijoille työkaluja seuratoimintaan sekä hyväksi todettuja toimintamalleja. Otsikoiden alta löytyvät ohjeet seuraan toimintaan sen eri vaiheissa sekä toimintaa ohjaavat säännökset ja sopimukset.

Seuratoimijoiden kannattaa ottaa vinkkejä Olympiakomitean seurasivuilta: https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/

Liiton sivujen linkit:

Tutkimustietoa:

Suomen Painonnostoliitto osana urheiluyhteisöä häirintää vastaan

 

 

Yhdistysrekisteri uudistui 18.9.2019

Uusi sähköinen asiointipalvelu käytössäsi 18.9.2019

Mitä voit ilmoittaa sähköisesti?

Kaikki aatteelliset yhdistykset voivat tehdä ilmoituksia sähköisesti.

Uskonnolliset yhdyskunnat sekä keskuskauppakamari ja kauppakamarit eivät voi tehdä ilmoituksia sähköisesti, vaan ilmoitukset tehdään paperilomakkeilla.

PRH alkaa 1.7.2019 alkaen rekisteröidä yritysten ja yhteisöjen edunsaajia. Yhdistysten osalta yhdistyksen hallituksen katsotaan olevan edunsaaja.

Voit sähköisessä palvelussa:

  • perustaa yhdistyksen
  • ilmoittaa nimenkirjoittajat, hallituksen puheenjohtajan ja jäsenet
  • ilmoittaa yhdistyksen yhteystietojen muutokset
  • ilmoittaa yhdistyksen nimen tai kotipaikan muutoksen tai muun sääntöjen muutoksen.

Mitä et voi ilmoittaa sähköisesti?

Sähköisten palvelujen kehittäminen jatkuu. Et voi toistaiseksi tulevassa sähköisessä palvelussa esimerkiksi:
  • tehdä yhdistyksen purkautumisilmoitusta
  • vastata korjauskehotukseen sähköisesti
  • hyödyntää ennakkotarkastettuja sääntöjä ilmoittamisessa.
Näissä tapauksissa tee ilmoitukset uusilla Y-lomakkeilla ja korjauskehotuksiin voit vastata sähköpostilla tai sinulle lähetetyllä lomakkeella.