Koulutetut ohjaajat ja valmentajat

Suomen Painonnostoliitto kouluttaa vuosittain useita kymmeniä ohjaajia ja valmentajia, jotka ovat innostuneita kehittämään omaa ammattitaitoaan.

Valmentajakoulutuksia (tasot I&II) on toteutettu 2000-luvulla useita ja tavoite onkin, että kaikki kentällä olevat painonnostovalmentajat suorittavat vähintään tason I.

Vuonna 2011 aloitetut muiden lajien valmentajille suunnatut Painonnoston ohjaajakoulutukset (PNOK 1&2) ovat saavuttaneet suuren suosion ja vieneet oikeaoppisia nostotekniikoita laajemman kohderyhmän ulottuville. Liittokouluttajien suunnittelemiin PNOK-kokonaisuuksiin on osallistunut noin 300 valmentajaa, ohjaajaa tai oheisharjoitteluna painonnostoa harjoittelevaa nostajaa.

Viereisiltä alasivuilta löydät SPNL:n kouluttamat valmentajat ja ohjaajat. Rekisterin ylläpito on aloitettu vuonna 2016, josta eteenpäin koulutettavien nimet julkaistaan ko. listoilla ellei koulutettu sitä erikseen kiellä.

Jos olet suorittanut jonkun koulutuksistamme ja haluat nimesi julkaistavan koulutettujen listalla, niin ota yhteyttä koulutus@painonnosto.fi.

Suomen Painonnostoliiton valmentajakouluttajat:

Pekka Heikkinen SPNL valmentajakouluttaja
Laura Majander SPNL valmentajakouluttaja
Tomi Palomäki SPNL valmentajakouluttaja
Miia Pekkala SPNL valmentajakouluttaja
Petteri Perälä SPNL valmentajakouluttaja
Sadia Noor-E SPNL valmentajakouluttaja
Jimmy Taivaloja SPNL valmentajakouluttaja
Jarno Tiainen SPNL nuoriso- ja koulutuspäällikkö
Leena Vartiainen SPNL valmentajakouluttaja