Kansallista kilpailutoimintaa koskevat yleiset määräykset

1 § Yleisiä määräyksiä

Kansallisessa kilpailutoiminnassa noudatetaan soveltuvin osin kulloinkin voimassa olevia Kansainvälisen Painonnostoliiton (IWF:n) teknisiä sääntöjä.

Painonnostoharrastuksen kehittämiseksi Suomen Painonnostoliitto SPNL ry (SPNL) ja sen jäsenseurat järjestävät painonnostokilpailuja. Kilpailutoiminnassa noudatetaan Reilun Pelin periaatetta.

Painonnostokilpailut voivat olla kansainvälisiä, Suomen mestaruus (SM), kansallisia, piirikunnallisia ja jäsentenvälisiä kilpailuja tai piiri- ja seuraotteluja.

SM- ja kansallisten kilpailujen kilpailuluvat myöntää SPNL. Kansallinen kilpailulupa on anottava vähintään kuukautta ennen kilpailupäivää. Piirin seurat päättävät piirikunnallisesta kilpailutoiminnasta.

Kansallisten kilpailujen kilpailulupamaksu on 30 €. Yleisen sarjan piirinmestaruuskilpailuista ja SM-kilpailuista ei peritä kansallisten kilpailujen kilpailulupamaksua, mutta kilpailulupa-anomus ja kutsu tulee lähettää liittoon vähintään kuukautta ennen kilpailupäivää.

2 § Kilpailujen järjestämistä koskevat määräykset

Kilpailulupa-anomuksessa tulee mainita mm:

a) seuran nimi

b) kilpailun laatu ja ohjelma

c) kilpailuaika ja -paikka

d) kilpailun yhteyshenkilö yhteystietoineen

e) kilpailun tiedottaja

f) muut tarpeelliset tiedot

SPNL:n kotisivulla julkaistavassa kilpailukutsussa on mainittava:

a) kilpailun laatu ja ohjelma

b) kilpailuaika ja -paikka

c) punnitustilaisuuden aika ja paikka

d) ilmoittautumisajan päättyminen ja ilmoittautumisosoite

e) tiedot mahdollisesta majoituksesta

f) kilpailun yhteyshenkilö yhteystietoineen

g) muut tarpeelliset tiedot

Seurojen tai kilpailijoiden on ilmoittauduttava kilpailuihin aina kilpailukutsussa mainitulla tavalla. Ilmoittautuminen kansainvälisiin kilpailuihin samoin kuin kaikki kansainvälistä kilpailutoimintaa koskeva ulkomainen kirjeenvaihto tapahtuu SPNL:n välityksellä. Poikkeuksena ovat kansainväliset seuraottelut, joista riittää pelkkä ilmoittaminen liiton toimistoon.

Eri ikäluokkien kilpailuihin ilmoittauduttaessa tulee mainita tarkka syntymäpäivä (muodossa xx.xx.xxxx), joka tarkastetaan punnituksessa virallisesta henkilötodistuksesta.

SPNL:n ja sen jäsenseurojen järjestämiin kilpailuihin saavat osallistua liiton jäsenseurojen jäsenet sekä henkilöt, joille SPNL:n liittojohtokunta on erikoistapauksissa myöntänyt osanotto-oikeuden.

Jokaisella kilpailijalla on oltava voimassa SPNL:n kilpailulisenssi ja painonnostokilpailut kattava vakuutus (masters-nostajilla vakuutus on vapaaehtoinen). Ilman kilpailulisenssiä ja -vakuutusta ei saa kilpailla SPNL:n ja sen jäsenseurojen järjestämissä kilpailuissa (masters-nostajilla omavastuusitoumus korvaa vakuutuksen). Seuran jäsentenvälisissä kilpailuissa voi kilpailla myös lisenssitön nostaja.

SM-kilpailuihin ilmoittautuminen

Kilpailukutsussa mainittujen ilmoittautumistietojen tulee olla liitossa viimeisenä ilmoittautumispäivänä. Mikäli ilmoittautumisen yhteydessä ei ole annettu kaikkia pyydettyjä tietoja, niin ilmoittautumista ei hyväksytä.

Nostaja voi kilpailla nuorten sarjassa sen vuoden loppuun, jonka aikana hän täyttää 20 vuotta. Sama syntymävuosiperiaate pätee kansallisessa kilpailutoiminnassa käytössä oleviin muihin nuorten ikäluokkiin sidottuihin sarjoihin. Masters-kilpailusarjojen osallistumisoikeus alkaa sen vuoden alusta, jonka aikana kilpailija täyttää 35 vuotta. Samaa periaatetta noudatetaan kaikkiin kilpailuihin, joissa on alaikäraja.

Kilpailukausi on kalenterivuosi. Kunkin kilpailukauden aikana nostaja saa edustaa vain yhtä seuraa (huom. poikkeus, kts. SPNL:n edustussäännöt, 41 §). I-luokan ja sitä ylemmän tason nostajan vaihtaessa seuraa, tulee noudattaa SPNL:n seurasiirtosääntöjä.

Kilpailuissa on käytettävä SPNL:n hyväksymiä kilpailupöytäkirjamalleja, jotka kilpailujen sihteerin ja kilpailuissa toimineiden tuomareiden allekirjoittamana (myös nimenselvennys) on lähetettävä liiton toimistoon 7 vuorokauden kuluessa kilpailun päättymisestä.

Kaikissa liittoon lähetettävissä pöytäkirjoissa on mainittava kilpailun laatu, paikka ja ajankohta.

Kansallisten ja ylemmän tason kilpailuiden tulokset on lähetettävä välittömästi (viim. seuraavana päivänä) liiton verkkosivuista vastaavalle henkilölle.

Havaitut epäkohdat huomioidaan ko. seuralle uusia kilpailulupia myönnettäessä.

3 § Kilpailujen toimihenkilöt ja heidän tehtävänsä

Jokaiseen vähintään kansallista tasoa olevaan kilpailuun on syytä valita seuraavat toimihenkilöt: kilpailun johtaja, tekninen tarkastaja, tuomarit, sihteeri, kuuluttaja, ajanottaja, yhdyshenkilöt, levynvaihtajat, tiedotusvastaava, kilpailujen lääkäri tai ensiavusta vastaava. Tarpeen vaatiessa sama henkilö voi hoitaa useampiakin tehtäviä.

Kilpailujen johtaja

on vastuussa siitä, että kilpailu tapahtuu ohjelman mukaisesti sääntöjä noudattaen. Hänen on oltava vähintään KI-luokan tuomari. Kilpailujen johtaja muodostaa yhdessä teknisen tarkastajan kanssa kilpailun juryn kilpailun johtajan toimiessa puheenjohtajana (huom. poikkeuksena SM-kilpailut).

Tekninen tarkastaja

jonka tulee olla vähintään KI-luokan tuomari, nimetään kilpailujen kulun valvontaan. Hän hoitaa tehtäviään kilpailuun nimettyjen tuomareiden kanssa. Tekninen tarkastaja muodostaa yhdessä kilpailujen johtajan kanssa juryn (huom. poikkeuksena SM-kilpailut).

Teknisen tarkastajan tehtäviä ovat mm.:

1. tarkistaa tilat ja välineet ennen kilpailua ja kilpailun aikana

2. osallistua tuomarikokoukseen

3. tarkistaa tuomariston asujen sääntöjen mukaisuus

4. tarkistaa kilpailijoiden asujen ja varusteiden sääntöjen mukaisuus

Tuomarit

Jokaiseen kilpailuryhmään valitaan kolme tuomaria ja yksi varalle. Tuomarit numeroidaan rintamasuunnassa vasemmalla oikealle numeroin 1, 2 ja 3. Tuomareiden tulee osallistua tuomarikokoukseen. (Tuomareiden tehtävät, IWF:n teknisten sääntöjen kohta 7.5.-12.)

Kansallisissa kilpailussa tuomareilla ja sihteerillä on oltava vähintään KII-luokan tuomarikortti. Mikäli tuomarina toimii KIII-luokan tuomari kirjataan kilpailujen taso piirikunnalliseksi.

Jäsentenvälisten kilpailujen tulokset voidaan hyväksyä yhden tuomarin tuomitsemana, mikäli kolmea alemman luokan tuomaria ei ole saapuvilla. Em. tapauksissa tuomarivaatimuksena on vähintään KI-luokka.

Sihteeri

osallistuu punnitukseen ja pitää kilpailupöytäkirjaa sekä määrää nostovuorossa olevan kilpailijan sääntöjen mukaisesti ja ilmoittaa tämän kuuluttajalle.

Kuuluttaja

tiedottaa kilpailijoille ja yleisölle kilpailun kulun, esittelee kilpailijat, ilmoittaa tangon painon ja kuuluttaa muut kilpailua koskevat tiedonannot IWF:n teknisten sääntöjen mukaan.

Ajanottolaitteen käyttäjän

on oltava tuomari. Hän seuraa kiinteästi kilpailun kulkua ja käyttää ajanottolaitetta sääntöjen mukaisesti.

Yhdyshenkilöt

toimivat sihteerin apuna pitäen yhteyttä valmentajiin ja kilpailijoihin. He huolehtivat siitä, että alkupainot ja korotukset ilmoitetaan kilpailijakorttia käyttäen sihteerille.

Levynvaihtajat

huolehtivat tangon kuormituksesta kilpailujen sihteerin ja kuuluttajan ilmoituksen mukaisesti, sekä kilpailulavan ja tangon puhdistuksesta tuomarin, teknisen tarkastajan tai juryn jäsenen pyynnöstä.

Tiedotusvastaava

antaa tiedotusvälineille tarvittavat kilpailuja koskevat tiedot ja tulokset välittömästi kilpailujen päätyttyä.

Lääkäri / ensiapu

Kilpailujen lääkärin tai ensiavusta vastaavan on oltava käytettävissä aina tarpeen vaatiessa.

4 § Tuomarikokous

Ennen kilpailujen alkua pidetään kilpailujen johtajan johdolla tuomarikokous, jossa käsitellään seuraavia asioita: (Huom. SM-kilpailuissa tuomarikokouksen puheenjohtajana toimii teknisen valiokunnan nimeämä edustaja)

1. vahvistetaan kilpailuryhmät

2. nimetään kilpailujen jury

3. nimetään tuomarit ja tekniset tarkastajat tehtäviin

4. tarkastetaan tuomarikortit

5. todetaan kilpailujen muut toimihenkilöt

6. ratkaistaan mahdolliset osanottoa koskevat vastalauseet

7. muut asiat

5 § Tuomarikortit

Painonnostoliiton toimisto kirjoittaa KI-, KII- ja KIII-luokkien tuomarikortit tuomarikouluttajien suosituksesta.

KI-luokan tuomarikortin omistaja on oikeutettu toimimaan tuomarina kaikissa painonnostokilpailuissa lukuun ottamatta niitä kansainvälisiä kilpailuja, joissa vaatimuksena on Kansainvälisen Painonnostoliiton (IWF) myöntämä tuomarikortti.

KI-luokan tuomarikokeeseen pääsyä anotaan erillisellä SPNL:n lomakkeella suoraan ko. piirin tuomarikouluttajalta. Anomuksen liitteenä tulee olla kopio tuomarikortin merkinnöistä.

KI-luokan kokeeseen aikovan on pitänyt toimia tuomarina tai niihin rinnastettavissa tehtävissä vähintään 5 kertaa vähintään vuoden pituisen ajanjakson aikana.

KI-luokan tuomarikortti myönnetään sen jälkeen kun kokelas on hyväksyttävästi osallistunut kokeeseen vähintään kansallisen tason kilpailuissa. Mikäli kokeessa ei ole käytettävissä tuomarivalojärjestelmän juryn valvontalaitetta, niin kokelas osallistuu kokeeseen keskituomarina (numero 2).

Kokelaan alaikäraja KI-luokan tuomarikortin saamiseksi on 20 vuotta.

KII-luokan tuomarikortin omistaja on oikeutettu toimimaan tuomarina SM-tason (pois luettuina yleisen sarjan SM-kilpailut), kansallisen ja sitä alemman tason kilpailuissa.

KII-luokan tuomarikortti myönnetään henkilölle, joka KIII-luokan kortin saatuaan on toiminut tuomarina tai niihin rinnastettavissa tehtävissä vähintään 5 kertaa vähintään vuoden pituisen ajanjakson aikana.

Kokelaan alaikäraja KII-luokan tuomarikortin saamiseksi on 17 vuotta.

KIII-luokan tuomarikortin omistaja on oikeutettu toimimaan tuomarina piirikunnallisissa, seuraotteluissa ja jäsentenvälisissä kilpailuissa. Tämä kortti annetaan tuomarikurssin hyväksyttävästi suorittaneelle.

Kokelaan alaikäraja KIII-luokan tuomarikortin saamiseksi on 15 vuotta.

Ikärajamääräyksissä noudatetaan syntymävuosiperiaatetta.

IWF myöntää KV-tuomarikortit jäsenliiton anomuksesta IWF:n teknisten sääntöjen mukaisesti hyväksytyn tuomarikorttikokeen jälkeen.

6 § Ennätyksiä koskevat määräykset

Suomen ennätyksiksi hyväksytään tulokset, jotka on saavutettu Suomen mestaruuskilpailuissa, kansainvälisissä tai kansallisen tason kilpailuissa

Jotta Suomen ennätys voidaan hyväksyä, vaaditaan IWF:n teknisissä säännöissä esitettyjen edellytysten lisäksi, että

a) kyseessä oleva kilpailu, täyttää Suomen ennätykseltä vaadittavan tason

b) tuloksen saavuttanut nostaja täyttää SPNL:n kilpailutoiminnan sääntöjä koskevat määräykset

c) kilpailuissa toimineilla tuomareilla on vähintään KII-luokan tuomarikortti.

Ennätysilmoitukseksi riittää kilpailupöytäkirja tarpeellisine lisähuomautuksineen ja se on lähetettävä SPNL:n toimistoon välittömästi kilpailujen jälkeen (7 vuorokauden kuluessa). Pöytäkirjasta ja ennätysilmoituksesta on ilmettävä seuraavat ennätystä koskevat seikat:

a) aika, paikka ja kilpailu

b) nostajan nimi, syntymäaika, seura ja lisenssityyppi

c) nostajan paino ja sarja

d) nostolaji

e) ennätystulos

f) tuomareiden ja sihteerin nimet allekirjoituksin ja nimenselvennyksin.

7 § Dopingvalvonta ja -testaus

SPNL:n ja sen jäsenseurojen kilpailutoiminnassa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen urheilun eettisen keskuksen SUEK ry:n vahvistamaa antidopingsäännöstöä (Suomen antidopingsäännöstö) ja Kansainvälisen Painonnostoliiton (IWF) antidopingsäännöstöjä ja -määräyksiä sekä Kansainvälisen Olympiakomitean (KOK) antidopingsäännöstöjä. Liiton ja sen jäsenseurojen kilpailutoimintaan osallistuvat urheilijat ja urheilijoiden tukihenkilöt ovat velvollisia tutustumaan voimassa oleviin antidopingsäännöstöihin.

Kaikki liiton ja liiton jäsenseurojen kilpailutoimintaan osallistuvat urheilijat ja/tai kilpailulisenssin lunastaneet urheilijat ovat dopingtestauksen piirissä kilpailuissa ja kilpailujen ulkopuolella. Kaikki kilpailulisenssin lunastaneet urheilijat ovat sitoutuneet kulloinkin voimassa olevaan liiton antidopingsopimukseen.

Dopingrikkomukset ja niistä määrättävät seuraamukset on määrätty edellä mainituissa antidopingsäännöstöissä ja SPNL:n toimintasäännöissä ja kurinpitosäännöissä.

Dopingrikkomuksia ovat Suomen antidopingsäännöstön mukaan:

Urheilijalta otetussa näytteessä on kiellettyä ainetta, sen aineenvaihduntatuotetta tai merkkiainetta
Kielletyn aineen tai kielletyn menetelmän käyttö tai käytön yritys
Dopingtestin välttely, dopingtestistä kieltäytyminen tai näytteen antamatta jättäminen
Olinpaikkatietomääräysten laiminlyönti
Dopingvalvonnan manipulointi tai manipuloinnin yritys
Kielletyn aineen tai kielletyn menetelmän hallussapito
Minkä tahansa kielletyn aineen tai kielletyn menetelmän levittäminen tai levittämisen yritys
Minkä tahansa kielletyn aineen tai kielletyn menetelmän luovuttaminen tai luovuttamisen yritys urheilijalle
Osasyyllisyys ja kielletty yhteistoiminta

Dopingrikkomuksesta voidaan määrätä seuraamuksena:

 • Kilpailutuloksen mitätöiminen
 • Urheilutapahtuman tulosten hylkääminen
 • Urheilun toimintakielto
 • Varoitus
 • Sakko

Dopingrikkomukseen syyllistynyt urheilija joutuu korvaamaan urheilijoiden antidopingsopimuksessa määritellyin sanktioin dopingrikkomuksella aiheuttamansa vahingon.

8 § Reilu Peli

Näiden arvojen ja periaatteiden vastaisesta toiminnasta voidaan määrätä seuraamuksena:

 • Kilpailutuloksen mitätöiminen
 • Urheilutapahtuman tulosten hylkääminen
 • Urheilun toimintakielto
 • Varoitus
 • Sakko
 • Edustus- ja/tai luottamustehtävistä sulkeminen
 • Joukkueen tuloksen mitätöiminen
 • Joukkueen pisteiden menettäminen
 • Joukkueen sulkeminen kilpailusta

Näiden arvojen ja periaatteiden vastaisesta toiminnasta voidaan määrätä seuraamuksena mm.:

 • Kilpailutuloksen mitätöiminen
 • Urheilutapahtuman tulosten hylkääminen
 • Urheilun toimintakielto
 • Varoitus
 • Sakko
 • Edustustehtävistä sulkeminen
 • Joukkueen tuloksen mitätöiminen
 • Joukkueen pisteiden menettäminen
 • Joukkueen sulkeminen kilpailusta

Kurinpitomenettely tapahtuu kulloinkin voimassa olevan liiton kurinpitosäännön mukaisesti ja mahdollisen seuraamuksen määrää SPNL:n liittojohtokunta. Saatuaan tiedon tapahtuneesta ja ennen seuraamuksen määräämistä liittojohtokunta kuulee asianomaisia. Kaikki liiton ja liiton jäsenseurojen järjestämään kilpailutoimintaan osallistuvat urheilijat, toimihenkilöt ja urheilijan tukihenkilöt ovat sitoutuneet kulloinkin voimassa olevaan liiton kurinpitosääntöön.

Jos kilpailija tai hänen tukihenkilönsä käyttäytyy voimakkaan epäurheilijamaisesti, voi kilpailun jury sulkea kyseessä olevan nostajan tai tukihenkilön kilpailusta. Mikäli käyttäytymisrike antaa aihetta muihin toimenpiteisiin, tulee se saattaa SPNL:n liittojohtokunnan käsiteltäväksi.

9 § Muita lisämääräyksiä

Kaikessa kansallisessa kilpailutoiminnassa sallitaan mainonta kilpailuasuissa hyvän mainontatavan sääntöjä noudattaen.

Pohjoismaiden Painonnostoliiton (NWF) eliittimerkin ja ansiomerkin sekä SPNL:n kultaisen ansiomerkin saaneilla henkilöillä on vapaa pääsy kaikkiin liiton ja liiton jäsenseurojen järjestämiin kilpailuihin.