Seuran perustaminen

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS

Yhdistys syntyy jäsenten sopimuksesta. Teknisesti perustaminen koostuu kahdesta kokonaisuudesta: sääntöjen laatimisesta ja rekisteröinnistä. Tälle sivustolle olemme koonneet keskeisiä seuran perustamisohejita ja -malleja.
Patentti- ja rekisterihallituksen, PRH, sivuille pääsee tästä linkistä, jossa tarkemmin tietoa mm.rekisteröinnistä.
Yhdistyslaki 35§:ään pääsee tästä linkistä.

Olympiakomitea on laatinut mallisäännöt seuroille. Suomen Painonnostoliiton johtokunta on hyväksynyt OK:n mallisäännöt. Tästä linkistä mallisääntöihin.
Huom. mallisääntöjen pykälä 2§ Painonnostoliiton jäsenseurojen osalta oletetaan olevan muodossa:
Seuran tarkoituksena on edistää painonnostoa, liikuntaa ja urheilua sekä niihin liittyvä kansalaistoimintaa seuran toiminta-alueella siten, että kaikilla on mahdollisuus harrastaa ja osallistua kunto- ja terveysliikuntaan, kilpa- ja huippu-urheiluun tai näihin liittyvään yhdistystoimintaan edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti.

Hakeminen Painonnostoliiton jäsenseuraksi
Seuran perustuskokouksen ja rekisteröinnin jälkeen uusi seura voi hakea Painonnostoliiton jäsenyyttä laatimalla vapaamuotoisen hakemuksen, kokoamalla liitteet ja osoittamalla ne Painonnostoliiton johtokunnalle. Painonnostoliiton johtokunnalla on kokouksia noin joka toinen kuukausi ja hakemukset käsitellään viivytyksettä.
Myös urheiluseuran jaosto voi hakeutua Painonnostoliiton jäsenseuraksi.

Yhdistysrekisteri uudistui 17.9.2019

https://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri/yhdistysrekisteri_uudistuu.html

strategia_tarkoittaa_pitk_n_aikav_lin_suunnitelmaa

suomen_painonnostoliiton_j_senseuraksi_hakeminen-1