Seurasiirtosäännöt

26 § Rajaus

Seurasiirtosäännöt koskevat yleisen sarjan I-luokan ja sitä ylemmän tason mies- ja naisnostajia. Luokkarajat vahvistetaan ja julkaistaan vuosittain. Luokkatulos on kelvollinen kyseisen kalenterivuoden ajan.

27 § Ilmoittaminen

Silloin kun nostaja haluaa vaihtaa seuraa, niin hänen tulee ilmoittaa siirtymisestään entiselle seuralleen marraskuun 15. päivään mennessä ja pyytää tällöin todistusta, että hän on hoitanut jäsen- ja muut mahdolliset velvoitteensa entiseen seuraansa. Seuran tulee antaa todistus siirtyvälle nostajalla joulukuun 1. päivään mennessä.

28 § Seurojen todistukset

Seuran tulee antaa erotodistuksesta ilmoitus liittoon joulukuun 15. päivään mennessä. Samoin seuran, johon nostaja siirtyy, tulee tehdä ilmoitus liittoon joulukuun 15. päivään mennessä.

29 § Erimielisyydet

Mikäli seurasiirroissa tulee erimielisyyksiä, tulee erimieltä olevan asianomaisen tehdä siitä kirjallinen valitus liittojohtokunnalle joulukuun loppuun mennessä.

Liittojohtokunta ratkaisee asian tammikuun loppuun mennessä, pyydettyään kaikilta osapuolilta määräaikaan mennessä kirjallisen vastineen ja nojautuen SPNL:n edustussääntöön. Riidanalainen nostaja edustaa tammikuun ajan entistä seuraansa ja hänen saavuttamansa tulokset lasketaan sen seuran hyväksi, jonka edustajaksi liittojohtokunta nostajan päätöksellään asettaa.

30 § Tiedonanto

Liiton toimisto rekisteröi seurasiirrot ja ilmoittaa niistä kotisivuillaan osoitteessa www.painonnosto.fi.

31 § Lisämääräykset

Alempitasoisetkin nostajat voivat kalenterivuoden aikana edustaa vain yhtä seuraa (Huom. poikkeus, kts. SPNL:n edustussäännöt, 41 §).