Seuratoiminnan tsekkauslista

Seuratoiminnan tsekkauslista

Seuratoiminnassa on monia asioita, joiden pitää toimia, jotta seura voi todeta perusasioiden olevan kunnossa. Asian helpottamiseksi alla on tsekkauslista asioista, jotka jokaisen seuran kannattaa huomioida toiminnassaan.

Seuran johtaminen

 • Seuralla on selkeästi kuvattu toiminta-ajatus ja ajantasaiset säännöt.
 • Seuralla on kirjallinen toimintasuunnitelma.
 • Seuran jäsenluettelo on ajan tasalla.
 • Seuran työntekijöillä on kirjallinen työsopimus ja työtehtävät on kuvattu kirjallisesti, mikäli seuralla on työntekijöitä. Työntekijöille on järjestetty lakisääteinen työterveyshuolto.
 • Seuran kaikkien joukkueiden/ryhmien tilit ovat seuran valvonnassa ja tilinpäätöksessä.
 • Seura on tietoinen lasten ja nuorten turvallisuutta edistävistä toimintatavoista ja niitä koskevista suosituksista (rikosrekisteriotteet tarkistetaan kaikilta valmentajilta ja ohjaajilta).
 • Harrastajien mukaan saaminen ja seuratoimijoiden rekrytointi on suunnitelmallista.
  • Puhtaasti paras -verkkokoulutus, koskee kaikkia SPNL alaisissa tapahtumissa toimivia henkilöitä. Urheilijoilta vaaditaan kilpailuilmoittautumisen yhteydessä, että koulutus on suoritettu ja voimassa(2v. kerrallaan)
  • Reilusti paras -verkkokoulutus, suositellaan kaikille seurojen jäsenille

Seuran urheilutoiminta

 • Seuran ohjaajat ja valmentajat sekä muut seuratoimijat ovat koulutettuja ja heidän osaamisen kehittäminen on suunnitelmallista.
 • Lapsille ohjattu harjoittelu on monipuolista ja harrastajia kannustetaan myös omaehtoiseen liikkumiseen.
 • Seuratoiminnassa mukana olevat aikuiset käyttäytyvät esimerkillisesti.
 • Seurassa toteutetaan tasaisin väliajoin kysely harrastajien tyytyväisyydestä.
 • Urheilijoiden turvallisuus huomioidaan kaikissa harjoitteissa ja harjoituksissa (myös ääniturvallisuuteen kiinnitetään huomiota). Seuran valmentajilla ja ohjaajilla on tarvittavat ensiaputaidot.
 • Harjoitusryhmissä/joukkueissa on selkeät pelisäännöt.

Seuran viestintä

 • Seuralla on toimivat ja ajan tasalla olevat nettisivut. Seuran sivuilla kerrotaan toiminnan oleellisimmat asiat seuran jäsenille ja muille kiinnostuneille, ennen kaikkea lasten vanhemmille.
 • Seurassa on nimetyt vastuuhenkilöt, joille voi ilmoittaa epäasiallisesta käyttäytymisestä. Seura viestii myös tahoista, joihin voi olla yhteydessä epäasialliseen käyttäytymiseen liittyen.

Urheiluseuratoiminnan tsekkauslista Olympiakomitean sivuilla
Turvallisen seuran tarkistuslista Et ole yksin -sivuilla

Turvallisen seuran tarkistuslista