Mestaruuskilpailusäännöt

10 § Osallistumisoikeus

Suomen mestaruuskilpailuihin ovat oikeutettuja osallistumaan Suomen kansalaiset ja Suomessa pysyvästi asuvat ulkomaalaiset, jotka edustavat Painonnostoliiton jäsenseuraa, ellei näissä säännöissä toisin mainita.

11 § Kilpailutapahtumat

Seuraavilla kilpailutapahtumilla on Suomen mestaruuskilpailujen arvo:

  • Miesten ja naisten Suomen mestaruuskilpailut (yleinen sarja)
  • Miesten ja naisten 20- ja 23-vuotiaiden Suomen mestaruuskilpailut (nuorten sarjat)
  • Tyttöjen ja poikien 15- ja 17-vuotiaiden Suomen mestaruuskilpailut
  • Miesten ja naisten masters Suomen mestaruuskilpailut
  • Tempaus- ja työntönostojen Sinclair-mestaruuskilpailut
  • Seurajoukkueiden Suomen mestaruuskilpailut

12 § Järjestämisoikeus

Mestaruuskilpailujen järjestämisoikeudet myöntää SPNL:n liittojohtokunta. Mestaruuskilpailuissa liitolla on väline- ja mainosoikeudet. Suomen mestaruuskilpailut järjestetään liittojohtokunnan määrääminä ajankohtina.

Suomen mestaruuskilpailujen kanssa ei saa järjestää samanaikaisesti muita kyseessä olevan sarjan ja/tai ikäryhmän kilpailuja.

13 § Ikärajat

Suomen mestaruuskilpailuissa käytetään seuraavia ikäryhmiä ja noudatetaan seuraavia ikärajoja:

  • Yleisen sarjan Suomen mestaruuskilpailuissa kilpailijan alaikäraja on 14 vuotta.
  • Nuorten 20- ja 23-vuotiaiden Suomen mestaruuskilpailuissa kilpailijan alaikäraja on 14 vuotta.
  • Tyttöjen ja poikien 17-vuotiaiden Suomen mestaruuskilpailuissa kilpailijan alaikäraja on 13 vuotta.
  • Seurajoukkuekilpailujen mestaruussarjassa ja ykkössarjassa kilpailijan alaikäraja on 14 vuotta. Nuorten seurajoukkuekilpailussa alaikäraja on 13 vuotta.

Masters sarjojen ikäryhmät ovat seuraavat:

Miehet     Naiset

35-39        35-39

40-44        40-44

45-49        45-49

50-54        50-54

55-59        55-59

60-64        60-64

65-69        65-69

70-74        70-74

75-79        75-79

80-84       80-84

85+           85+

14 § Pistelasku

Yleisen sarjan miesten ja naisten Suomen mestaruuksista kilpaillaan erikseen tempaus- ja työntönostossa sekä yhteistuloksessa.

Kilpailuissa mukana olevat seurat kilpailevat lisäksi joukkuemitaleista, jotka jaetaan kunkin sarjan tempaus-, työntö- ja yhteistuloksen perusteella siten, että mestaruus tuo seuralle 7 pistettä, hopea 5, pronssi 4, neljäs sija 3, viides sija 2 ja kuudes sija 1 pisteen.

Muissa SM-kilpailuissa (17-v, 20-v, 23-v, masters) kilpaillaan mestaruusmitaleista vain yhteistuloksessa. Edellä mainituissa SM-kilpailuissa joukkuepisteet jaetaan yhteistuloksen perusteella (7, 5, 4, 3, 2 ja 1 pistettä).

Seurojen välinen joukkuekilpailu ratkaistaan kaikissa kilpailuissa naisten ja miesten yhteenlaskettujen pisteiden perusteella.

17-v, 20-v, 23-v, yleisen sarjan ja masters SM-kilpailuissa kilpaillaan IWF:n virallisissa sarjoissa.

15 § Tuomarit ja jury

SPNL:n tekninen valiokunta nimeää SM-kilpailuihin 3-5 jäsenisen juryn, jonka jäsenten tulee olla kansainvälisen luokan tuomareita. Poikkeuksena Masters SM-kilpailut, joissa SPNL:n kilpailutoiminnan asiantuntijaryhmän nimeämä maksimissaan kolmijäseninen jury on harkinnanvarainen, masters SM-kilpailuissa juryn jäseneksi voidaan nimetä myös yksi K1-luokan
tuomari. Yleisen sarjan Suomen mestaruuskilpailuissa toimivalta tuomarilta edellytetään, että hänellä on vähintään KI-luokan tuomarikortti. Yleisen sarjan Suomen mestaruuskilpailuissa kv-tuomareilla tulee olla IWF:n sääntöjen mukainen tuomariasu (vanha tai uusi). KI-luokan tuomareilla riittää asuksi liiton tuomari-collegetakki.

16 § Tempaus- ja työntönostojen Sinclair-mestaruuskilpailut

Tempaus- ja työntönostojen Sinclair-mestaruuskilpailuissa kilpaillaan lajikohtaisista Suomen mestaruuksista. Kilpailut ovat avoimet SM-kilpailut. Ulkomaalaisilta urheilijoilta ei vaadita Sinclair-kilpailuihin osallistumiseen Suomen kansalaisuutta ja Painonnostoliiton jäsenseuran jäsenyyttä. Näissä kilpailuissa ei kilpailla joukkuemestaruuksista. Kilpailuryhmiä on neljä: nuoret 20-v ja yleinen (naiset ja miehet).

17 § Punttikarnevaalit

Punttikarnevaalit järjestetään kerran vuodessa. Kilpailuissa ei ole alaikärajaa. Punttikarnevaalit käydään punttikarnevaalisääntöjen mukaan.

18 § Pohjois-Suomen ja Etelä-Suomen mestaruuskilpailut

Suomen maakuntarajoja noudattaen järjestetään vuosittain syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna Pohjois-Suomen ja Etelä-Suomen mestaruuskilpailut . Pohjois-Suomen alueeseen kuuluvat Lappi, Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa ja Pohjanmaa. Muut maakunnat kuuluvat Etelä-Suomen alueeseen. Edellä mainitusta ajankohdasta voidaan poiketa ainoastaan SPNL:n liittojohtokunnan päätöksellä. Osanotto-oikeus Pohjois-Suomen ja Etelä-Suomen mestaruuskilpailuihin on niillä urheilijoilla, jotka edustavat alueella toimivaa SPNL:n jäsenseuraa. Lisäksi osanotto-oikeus on jokaisella alueella vakituisesti asuvalla urheilijalla riippumatta siitä mitä seuraa hän edustaa. Sama urheilija voi nostaa kalenterivuoden aikana vain yksissä mestaruuskilpailuissa (joko Etelä-Suomen tai Pohjois-Suomen mestaruuskilpailut).

Kilpailujen taso on kansallinen ja kilpailujen järjestämisoikeudet anotaan SPNL:lta. Pohjois-Suomen ja Etelä-Suomen mestaruuskilpailut käydään yhteistuloskilpailuna kaikissa IWF:n virallisissa naisten ja miesten sarjoissa. Seurojen välinen joukkuekilpailu ratkaistaan naisten ja miesten yhteenlaskettujen pisteiden perusteella (7, 5, 4, 3, 2, ja 1 pistettä).

19 § Piirinmestaruuskilpailut

SPNL:n piirijakoa noudattaen järjestetään vuosittain tammikuun viimeisenä viikonloppuna piirimestaruuskilpailut, joiden järjestelyoikeudet myöntää asianomaisen piirin painonnostoseurat.

Edellä mainitusta ajankohdasta voidaan poiketa ainoastaan SPNL:n liittojohtokunnan päätöksellä. Osanotto-oikeus piirinmestaruuskilpailuihin on niillä urheilijoilla, jotka edustavat piirin alueella toimivaa SPNL:n jäsenseuraa. Lisäksi osanotto-oikeus on jokaisella piirin alueella vakituisesti asuvalla urheilijalla riippumatta siitä mitä seuraa hän edustaa. Sama urheilija ei voi kuitenkaan nostaa kalenterivuonna useammassa kuin yhdessä piirinmestaruuskilpailussa

Piirimestaruuskilpailut käydään IWF:n sarjajaon mukaan. Yleisen sarjan piirimestaruuskilpailut ovat tasoltaan kansalliset kilpailut, joista järjestävä seura voi periä osallistujilta osanottomaksun. Piirit voivat halutessaan järjestää eri ikäryhmien piirinmestaruuskilpailuja sopiviksi katsominaan ajankohtina (nämä voidaan anoa kansallisiksi kilpailuiksi). Piirit voivat halutessaan yhdistää kilpailutoimintaa piirien kesken tai jakaa kilpailutoimintaa piirien sisällä. SPNL ei korvaa piirimestaruuskilpailuiden kustannuksia.

20 § Opiskelijoiden mestaruuskilpailut

Osallistumisoikeus opiskelijoiden mestaruuskilpailuihin on toisen asteen (lukio- ja ammatillinen koulutus) ja korkea-asteen (ammattikorkeakoulut ja yliopistot) opiskelijoilla. Kilpailuun saavat osallistua vain alle 35-vuotiaat päätoimiset opiskelijat. Opiskelijan on oltava kirjattuna oppilaitoksen opiskelijarekisteriin.

Kilpailusarjoista ja ikäryhmistä ilmoitetaan kilpailukutsussa.

Opiskelijoiden mestaruuskilpailuihin ei tarvita kilpailulisenssiä eikä kilpailijoiden tarvitse olla SPNL:n jäsenseuran jäseniä.

21 § Peruskoululaisten mestaruuskilpailut

Osanotto-oikeus on kaikilla peruskoululaisilla. Peruskoululaisiin luetaan alle 17-vuotiaat 1.-10. luokkalaiset. Kilpailut järjestetään helmikuussa. Sarjajako on seuraava:

Pojat: 35, 40, 45, 49, 55, 61, 67, 73, 81 ja yli 81 kg

Tytöt: 32, 36, 40, 45, 49, 55, 59, 64, 71 ja yli 71 kg

Peruskoululaisten mestaruuskilpailuihin ei tarvita kilpailulisenssiä eikä kilpailijoiden tarvitse olla SPNL:n jäsenseuran jäseniä.

SPNL kustantaa peruskoululaisten mestaruuskilpailujen mitalit.