Suomalaisen painonnoston strategia

Suomalaisen painonnoston strategia (pdf)

Missio

Nostat joka päivä. Nosta oikein.

Visio

Yhdessä kohti kansainvälistä huippua

Arvot

– Rohkeasti
– Tavoitteellisesti
– Vastuullisesti
– Avoimesti
– Yhdenvertaisesti

Suomalaisen painonnoston uusi strategia rakentuu liiton toiminnan kannalta kolmen keskeisimmän kohderyhmän mukaan. Strategia linjautuu kolmen kohderyhmän kautta poluiksi, joilla kullakin on omat painopisteensä ja tulevaisuuden tavoitteet. Polut ovat toisiaan poikkileikkaavia ja tukevia.