Kunnia- ja ansiomerkkisäännöt

32 § Kohderyhmä

Suomen Painonnostoliiton toimintasääntöjen 9 §:n mukaan henkilöitä, jotka pitemmän aikaa ja merkittävässä määrin ovat toiminnallaan edistäneet liiton tarkoitusperien toteuttamista, voidaan liiton liitto- tai ylimääräisen kokouksen päätöksellä kutsua liiton kunniapuheenjohtajaksi, kunniajäseneksi tai heille voidaan liiton johtokunnan päätöksellä myöntää liiton ansiomerkki.

33 § Kunniapuheenjohtaja

Liiton kunniapuheenjohtajaksi voidaan kutsua Suomen kansalainen, joka on erityisen suurilla ansioilla vaikuttanut liiton johtotehtävissä liiton ja painonnostourheilun hyväksi.

34 § Kunniajäsen

Liiton kunniajäseneksi voidaan kutsua Suomen kansalainen, joka on huomattavalla tavalla työskennellyt liiton ja Suomen painonnostourheilun hyväksi.

35 § Ansiomerkit ja -levykkeet

Suomen Painonnostoliitto voi myöntää seuraavat ansiomerkit ja -levykkeet:

  • kultainen ansiomerkki
  • hopeinen ansiomerkki
  • kultainen ansiolevyke
  • hopeinen ansiolevyke
  • pronssinen ansiolevyke

36 § Ansiomerkit

Kultainen ansiomerkki voidaan myöntää

a) Suomen kansalaiselle, joka on pitkäaikaisesti ja menestyksellisesti työskennellyt liiton hyväksi tai omaa erittäin merkittäviä kilpailullisia saavutuksia

b) ulkomaalaiselle, joka on huomattavalla tavalla edistänyt liiton työtä ja on painonnostotoiminnassa erityisen ansioitunut.

Hopeinen ansiomerkki voidaan myöntää

a) Suomen kansalaiselle, joka on vähintään 15 vuoden ajan menestyksellisesti työskennellyt liiton, piirin tai seuran hyväksi tai omaa merkittäviä kilpailullisia saavutuksia

b) ulkomaalaiselle, joka on edistänyt liiton työtä tai on muuten painonnostotoiminnassa ansioitunut.

37 § Ansiolevykkeet

Kultainen ansiolevyke voidaan myöntää

a) Suomen kansalaiselle pitkäaikaisesta tuloksekkaasta painonnoston hyväksi tehdystä työstä tai merkittävistä kilpailullisista saavutuksista

b) ulkomaalaiselle, joka on arvostetulla tavalla toiminut liiton hyväksi.

Hopeinen ansiolevyke voidaan myöntää

a) Suomen kansalaiselle, joka on vähintään 10 vuoden ajan ansioituneesti työskennellyt painonnoston hyväksi.

b) ulkomaalaiselle ansioista painonnoston alalla.

Pronssinen ansiolevyke voidaan myöntää

a) yksityiselle henkilölle painonnoston hyväksi tehdystä ansiokkaasta työstä.

38 § Liiton standardi

a) Liiton standaari voidaan myöntää vähintään 10 vuotta täyttävälle yhdistykselle tai yhteisölle, jolla on ollut merkittävää yhteistyötä liiton kanssa

b) painonnoston hyväksi erittäin pitkäaikaisesti toimineelle henkilölle.

39 § Muut huomionosoitukset

Liittojohtokunta voi harkintansa mukaan myöntää tarvittaessa muita huomionosoituksia.