Suomen Painonnostoliitto osana urheiluyhteisöä häirintää vastaan

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry on julkaissut tutkimuksen, jonka tarkoitus oli selvittää, ovatko urheilijat kokeneet tai havainneet seksuaalista tai sukupuoleen perustuvaa häirintää viimeisen viiden vuoden aikana urheilutoiminnassa. Painonnostoliitto on ollut mukana tutkimuksessa saadakseen tietoa, esiintyykö lajin parissa epäasiallista käyttäytymistä. Tutkimuksen pohjalta liitto voi kohdentaa toimia kaikille turvallisen urheiluympäristön takaamiseksi.

Tutkimuksen tausta

Tutkimuksen kohderyhmänä olivat 48 lajiliiton 16-vuotiaat ja sitä vanhemmat urheilijat (vuonna 2003 tai aiemmin syntyneet.) Kysely lähti vuodenvaiheessa 2019–2020 n. 160 000 urheilijalle ja vastauksia saatiin 9018. Näin laaja tutkimushanke seksuaalisesta ja sukupuoleen perustuvasta häirinnästä urheilussa on ensimmäinen laatuaan Suomessa ja kokoluokaltaan merkittävä myös kansainvälisesti katsoen.

Seksuaalinen häirintä voi ilmetä monin tavoin aina epäasiallisesta seksuaalissävytteisestä puheesta ja vihjailusta fyysisen koskemattomuuden loukkaamiseen. Sukupuoleen perustuvaa häirintää on esimerkiksi halventava puhe toisen henkilön sukupuolesta.

Häirinnän vastainen työ yhdistää urheiluyhteisön

Häirinnän vastainen työ on tiivistynyt urheilujärjestöissä viimeisten vuosien aikana. Urheiluyhteisön yhteinen vastuullisuusohjelma ottaa vahvasti kantaa turvallisen urheilun puolesta. Erityisesti Et ole yksin -palvelu on hyvä esimerkki urheilujärjestöjen välisestä yhteistyöstä häirinnän kitkemiseksi. Myös aiheeseen liittyviä koulutuksia on järjestetty tihenevään tahtiin.

  • Työtä turvallisen urheilun eteen on tehty, mutta sitä tulee jatkossa tehdä yhä voimakkaammin ja viestin tulee kulkeutua laajamittaisesti koko urheilun kentälle ja urheilijoille asti, painottaa Olympiakomitean toimitusjohtaja Mikko Salonen.
  • On erinomaista, että SUEK yhdessä lajiliittojen kanssa on tehnyt häirinnästä laajan tutkimuksen, jonka avulla saamme lisätietoa tärkeän työn pohjaksi. Urheilijoiden ääni on kuultu, toteaa Salonen.

Salosen mukaan ensiarvoisen tärkeää on, että hyvät, jo olemassa olevat työkalut saadaan kaikkien tietoisuuteen ja vietyä käytäntöön yli lajirajojen. Tämän lisäksi urheiluyhteisössä on valmisteilla useita uusia toimenpiteitä turvallisen toimintaympäristön parantamiseksi, kuten Vastuullinen valmentaja -verkkokoulutus, sovittelumenettely sekä urheiluyhteisön yhteinen kurinpitojärjestelmä.

  • Jatkamme vahvaa yhteistyötä lajiliittojen kanssa ja käymme yksityiskohtaisesti läpi toimenpiteet, joiden avulla lajeissa on hyvä panostaa turvallisuuteen. Tutkimuksen perusteella myös puhumisen kulttuuriin tulee puuttua, jotta saadaan kitkettyä häiritsevä puhe pois pukukopeista, kentiltä ja saleista, Salonen summaa.

Painonnoston lajikohtaiset tulokset

Kysely lähetettiin liiton toimesta 1029 urheilijalle, jotka olivat yli 16-vuotta ja ovat olleet tai tällä hetkellä ovat kilpalisenssin omaavia. Vastauksia saatiin yhteensä 107, tällöin vastausprosentiksi muodostui melko matala 10 prosenttia. Muihin lajeihin suhteutettuna painonnoston vastausprosentti oli keskitasoa. Sukupuolittain vastauksia tuli eniten naisilta (58). Kilpailutason osalta suurin osa vastaajista oli kansallisen tason urheilijoita (51).

Painonnoston osaraportti

Suomen Painonnostoliitto suhtautuu asiaan erittäin vakavasti, eikä hyväksy epäasiallista käytöstä lajin parissa. Häirinnän vastaisen työn painotusta tullaan lisäämään vastuullisuustyössä. Koulutamme jäsenseuramme häirinnän vastaiseen työhön ja viestimme urheilijoille Et ole yksin -palvelusta. Teemme yhteistyötä parhaiden käytäntöjen löytämiseksi. Tärkein on saada kyselyn pohjalta avoin keskustelu käyntiin lajin sisällä ja sitä kautta päästä tekemään tarvittavia muutoksia toimintaan. Tulevaisuudessa puututaan tiukemmin epäasialliseen käytökseen, jotta se saadaan kitkettyä pois lajin parista.

Kannustamme kertomaan

Väestöliiton Et ole yksin -palvelussa voi keskustella mahdollisista häirintätapauksista ammattilaisen kanssa.

SUEKin ILMO-palveluun voi ilmoittaa nimellä tai nimettömänä, mikäli havaitsee rikkomuksia.

Urheiluyhteisön työkaluja häirinnän kitkemiseksi löytyy mm. seuraavista linkeistä:

Pelisääntökeskustelut