Lohtajan Veikkojen jv-kilpailut

Ajankohta: 2019-11-16

Miehet

Sarja 81 kg
1. Mikko-Pekka Forsell LoVe (-78/77,0) 193 kg (86+107) 240,894 p.

Sarja 96 kg
1. Petri Hakkarainen Ansu (-76/94,0) 211 kg (91+120) 236,649 p.

Sarja +109 kg
1. Jani Santala LoVe (-87/119,0) 216 kg (91+125) 226,917 p.