Matkustussäännöt (2.7.2017)

1 § Joukkueen jäsenten tehtävät

Tämä ohjeistus on tarkoitettu kaikille joukkueen jäsenille selkeyttämään toimintatapoja arvokilpailuihin liittyen. Ohjeita noudatetaan kaikissa kilpailuissa, joihin Suomen Painonnostoliitto on valinnut joukkueen.

Ohjeet on laadittu, jotta vältyttäisiin myös turhilta päällekkäisyyksiltä. Joukkueen jokaisen jäsenen tulee olla selvillä tehtävistään ja velvoitteistaan.

Mikäli joukkueen jäsenellä on parannusehdotuksia näihin ohjeisiin tai mikäli kilpailumatkoilta on raportoitavaa (positiivista tai negatiivista) sen voi tehdä (halutessa) nimettömänä) liiton puheenjohtajalle tai johtokunnalle.

Muista että olet Suomen painonnoston PR-nainen tai -mies. Huolehdi omalta osaltasi siitä, että esiintymisesi on mallikelpoista ja esimerkillistä.

2 § Painonnostoliiton johtokunta ja valiokunnat

 • Johtokunta käsittelee joukkueiden valinnat, jotka valmennusvaliokunta (vvk) esittää liiton toimintasuunnitelman ja talousarvion huomioiden. Teknisten toimihenkilöiden valinnat esittää tekninen valiokunta (tvk).
 • Johtokunta valitsee Suomen joukkueelle johtajan. Jos joukkueen johtajaa ei erikseen valita, toimii joukkueen vastaava valmentaja joukkueen johtajana.
 • Johtokunta ja valiokunnat käsittelevät kilpailumatkojen raportit ja ryhtyvät niiden vaatimiin mahdollisiin toimenpiteisiin.

3 § Liiton toimisto

 • Tiedottaa valinnoista välittömästi joukkueen jäsenille ja medialle.
 • Suorittaa tarpeelliset ilmoittautumiset kilpailujen järjestäjille.
 • Matkustussuunnitelman laatimisessa toimistoa avustavat kilpailuihin valittu vastuuvalmentaja, joukkueen johtaja tai vvk:n puheenjohtaja.
 • Ostaa matkaliput, maksaa kilpailuista aiheutuvat kulut kisajärjestäjälle ja järjestää tarpeelliset matkavaluutat joukkueelle. Mikäli joukkueen jäsen haluaa vaikuttaa omiin matkustusaikatauluihinsa siten, että uuden aikataulun mukainen lippu on toimiston esittämää kalliimpi, tulee joukkueen jäsenen maksaa erotus itse.
 • Huolehtii, että joukkueen vakuutukset ovat kunnossa.
 • Huolehtii edustusasut joukkueelle.
 • Hankkii tarvittavat matkamuistot joukkueen jäsenille ja muistolahjat luovutettavaksi järjestäjille.
 • Valmistautuu lähettämään matkalta lähetettävät tiedotteet ja tulokset medialle.
 • Vastaa kaikista muista käytännön tehtävistä matkaan ja kilpailuihin liittyen.

4 § Edustusasut

Liitto luovuttaa vvk:n erikseen nimeämille säännöllisesti edustustehtäviin valituille urheilijoille, valmentajille ja muille joukkueen jäsenille henkilökohtaisen varustepaketin kuittausta vastaan. Varustepaketti sisältää henkilökohtaisen edustusasun ja mahdollisesti muita kilpailuihin ja matkaan liittyviä tuotteita, jotka luetellaan kuitattavassa lomakkeessa. Varusteiden haltijan on pidettävä niistä hyvää huolta, mikäli joku varuste häviää tai tuhoutuu, paketin kuittaajan on korvattava sen arvo liitolle. Haltija vastaa asusteiden pesusta ja ottaa ne mukaan kaikkiin edustustilaisuuksiin.

Muille edustustehtävissä oleville varustepaketti lainataan tapahtuman ajaksi. Edustusasuja saa käyttää ainoastaan kansainvälisillä kilpailumatkoilla ja edustustilaisuuksissa (esim. lehdistötilaisuuksissa) eikä niitä saa luovuttaa kenellekään toiselle. Varustepaketin haltija vastaa tuotteiden puhtaudesta ja kunnosta. Asuja on käytettävä niin pitkään, kunnes liitto hankkii uudet tuotteet. Aina esiinnyttäessä kilpailujen aikana kilpailulavalla (esittelyt, varsinaiset kilpailut, palkintojenjako, avajaiset ja päättäjäiset) on käytettävä edustusasua.

Edustusasujen vakituisilla haltijoilla on mahdollisuus hankkia asuihin liiton yhteistyökumppanien lisäksi omien sponsoriensa logoja. Näiden painatuskuluista vastaa kokonaisuudessaan asujen haltija. Ennen painatusta liiton päävalmentaja tai hänen nimeämä henkilö hyväksyy painatuksen sijainnin ja suuruuden. Liiton yhteistyökumppanit ovat etusijalla asujen mainosten sijoittelussa. Kaikkien mainosten tulee olla kansainvälisten ja Suomen Painonnostoliiton sääntöjen mukaisia.

Kun liitto on hankkinut uudet edustusasut ja varustepaketin, saa vanhan paketin haltija vanhat tuotteet omakseen, mutta sen jälkeenkin niitä on käytettävä maan edustusasun edellyttämällä arvolla ja tavalla.

Olympiakilpailuissa tai muissa vastaavissa Suomen joukkueen yhteiskilpailuissa (esim. universiadit) seurataan järjestäjän sääntöjä.

5 § Joukkueen johtaja

Varmistaa, että edellä mainitut toimiston tehtävät tulevat tehdyiksi ajoissa ja auttaa tarvittaessa niissä.

Osallistuu tarvittaessa kilpailujen valmistautumisleirille ja varmistaa siellä kaikkien matkaan liittyvien asioiden olevan järjestyksessä.

Matkan aikana (meno-paluu):

 • Vastaa joukkueelle tiedottamisesta kaikkeen matkaan liittyvistä asioista, kuten aikataulut ym.
 • Järjestää matkalla tarpeelliset ruokailut.
 • Vastaa joukkueen käyttäytymisestä.
 • Puuttuu mahdolliseen epäurheilijamaiseen käyttäytymiseen.
 • Pitää joukkueen ilmapiirin avoimen reippaana.

Kilpailupaikkakunnalla:

 • Ottaa jo etukäteen selvää kilpailujen yhteyshenkilöistä ja tutustuu heihin.
 • Huolehtii joukkueen majoituksesta ja ruokailuista.
 • Huolehtii joukkueen hotellihuoneiden ja huonelaskujen selvittämisestä ennen kilpailupaikalta poistumista.
 • Järjestää joukkueen tiedotustilaisuuden, missä selvitetään kilpailuun liittyvät asiat:
  • Kilpailuaikataulu
  • Majapaikan punnitushuone
  • Ruokailut
  • Kuljetukset
  • Kotimatkan aikataulu ja siihen liittyvät asiat
 • Varmistaa joukkueen lopulliset ilmoittautumiset oikeisiin sarjoihin ja oikeilla ennakkotuloksilla Final Entry -tilaisuudessa tai delegoi asian eteenpäin.

Kilpailun aikana:

 • Hoitaa kansainvälisiä suhteita (kilpailukutsut, liiton kontaktit jne.)
 • Toimii joukkueen apuna, edesauttamassa joukkueen menestystä.
 • Saattaa toimia kilpailusta ja joukkueen koosta riippuen myös valmentajana tai teknisenä toimihenkilönä.

Tiedotus:

 • Varmistaa, että riittävä ennakkotiedotus on liiton puolelta hoidettu julkiselle sanalle – tiedotteet, tiedotustilaisuus.
 • Tiedottaa kilpailutulokset mahdollisimman pikaisesti tiedotusvälineille ja liiton tiedotusvastaavalle/toimistolle, mieluiten myös artikkeli kilpailun kulusta liiton nettisivuille.
 • Tulokset lähetetään vähintään seuraaville:
  • tulokset(a)painonnosto.fi
  • sport(a)stt.fi
  • yle.urheilu(a)yle.fi

Päätöstilaisuus:

 • Pitää huolen siitä, että joukkue on pukeutunut ja esiintyy mallikelpoisesti päättäjäistilaisuudessa.
 • Pitää kiitospuheen ja jakaa muistoesineet järjestäjille.
 • Hoitaa PR:ää.
 • Ottaa haltuunsa kilpailujen tulospaketin ja toimittaa sen viipymättä liittoon kilpailujen jälkeen.

Matkan jälkeen:

 • Tekee tilityksen matkasta heti matkan jälkeen liiton toimistoon.
 • Tiedottaa tarvittaessa vielä tuloksista ja matkasta ja tekee joukkueenjohtajan matkaraportin heti matkan jälkeen liiton toimistoon.
 • Tekee artikkelin Tempaus-lehteen, jos ei etukäteen ole sovittu päätoimittajan kanssa, että joku muu tekee sen.

6 § Vastuuvalmentaja

Ennen matkaa

 • Järjestää mahdolliset kilpailuun valmistavat yhteis- ja pienleirit urheilijoiden ja henkilökohtaisten valmentajien kanssa.
 • Aloittaa yhteishengen luomisen leireillä.
 • On yhteydessä henkilökohtaisiin valmentajiin sekä urheilijoihin kilpailuun valmentautumisesta ja ottaa selvää heidän näkemyksestään viimeistelyharjoituksista ja alkupainoista.
 • Ottaa selvää, minkälaiset ohjeet urheilijalla on mahdollista laihduttamista varten.
 • Laatii heidän kanssaan kilpailumatkan aikaisen laihdutusaikataulun.
 • Selvittää urheilijoiden painoluokat ja ilmoitettavat yhteistulokset lopullisiin ilmoittautumisiin.
 • Toimittaa Final Entry -lomakkeet toimistolle allekirjoitettaviksi hyvissä ajoin virka-aikana ennen lopullista ilmoittautumispäivää.
 • Avustaa toimistoa matkanjärjestelyissä selvittämällä joukkueen matkustusta arvokilpailupaikkakunnalle sekä selvittää urheilijoiden matkustusaikataulut.
 • Huolehtii, että joukkueella on liiton edustusasut asianmukaisessa kunnossa.
 • Valmistaa joukkueelle kilpailukutsun matkustusaikatauluineen ja toimittaa sen toimistolle lähetystä varten.

VALMENTAJAN TULEE HUOLEHTIA SIITÄ, ETTEI YKSIKÄÄN URHEILIJA KÄYTÄ MITÄÄN LÄÄKEAINEITA NEUVOTTELEMATTA JOUKKUEEN JOHDON JA VALMENTAJAN KANSSA – TILANNE ON OLTAVA SELVÄ AINA!

Vastuuvalmentaja tekee seuraavat asiat joukkueelle selväksi ennakkovalmisteluissa jo ennen matkalle lähtöä:

Edustustehtävissä joukkueen valmentaja päättää viime kädessä kulloisenkin kilpailutilanteen mukaan alkupainot ja korotukset. Tavoitteena on aina ensisijaisesti oltava mahdollisimman hyvä sijoitus, eikä esim. se, että kovalla riskillä yritetään omaa ennätystä tai vastaavaa.

Matkan aikana:

 • Pitää joukkueen yhteishenkeä korkealla.
 • Muistaa, että valmentaja on nostajia varten eikä päinvastoin.
 • Edellinen ei tarkoita sitä, että kaikenlainen käyttäytyminen urheilijoilta sallittaisiin, vaan epäasiallisuuksiin täytyy puuttua reippaasti.
 • Esiintyy ja käyttäytyy itse niin esimerkillisesti kuin urheilujoukkueen valmentajan kuuluukin esiintyä
 • Muistaa, että vastuuvalmentaja on 24 tuntia vuorokaudessa urheilijoiden käytettävissä.

Majoittuminen:

 • Järjestää majoittuminen ja tehdä muistilista, kuka missäkin huoneessa asuu.
 • Varmistaa tarkistuspunnitus kaikille välittömästi hotelliin saavuttua.
 • Ottaa selvää saunasta laihduttamista varten. Jos saunaa ei ole, pyrkii järjestämään sen tai vastaavat painonpudotusolosuhteet.
 • Varmistaa aikataulut kullekin urheilijalle.
 • Tiedottaa aamuherätyksestä, eväiden ottamisesta aamiaiselta.

Kilpailu- ja harjoituspaikka:

 • Tarkistaa ja tiedottaa:
  • Harjoittelupaikka ja -ajat
  • Kuljetukset kilpailupaikalle
  • Punnitus kilpailupaikalla
  • Sauna ja urheilijoiden laihduttamisen aikataulu
  • Punnitus ja siihen kuuluvat toimenpiteet, passi, kilpailijakortti
  • Punnituksen jälkeinen ravinto ja oikea tankkaus

Kilpailutilanne

 • Ottaa selvää ennen kilpailua urheilijoiden mahdolliset omat kilpailun aikaiset ’rituaalit’ ja mitä he haluaisivat esim. sinun tekevän.
 • Antaa nostajan valmistautua omalla tavallaan mahdollisimman luontevasti, pyrkii luomaan kuitenkin varman ja rauhallisen ilmapiirin.
 • Virittää nostomieltä eli turhat hössötykset ja hermoilut pois.
 • Hyödyntää leireiltä saatua tietoa kilpailutilanteessa.
 • Pitää kilpailupäiväkirjaa raporttia ja tulevaisuutta varten.
 • Pitää nostojärjestyksen ja ajan seuraavaan nostoon selvillä ja kertoo ne nostajalle.
 • Arvioi nostajan verryttelynostoja ja on valmis reagoimaan esim. alkupainon muutokseen, jos tilanne sitä vaatii.
 • Tarkkailee pahimpien vastustajien nostoja ja toimintaa, pyrkii näin vahvistamaan oman urheilijan kilpailutilannetta.

7 § Urheilija ja hänen henkilökohtainen valmentajansa

 • On aina etuoikeus saada edustaa maataan, ja urheilijan tulee kokea maan edustustehtävä kunnia-asiana ja suhtautua tehtävään sen edellyttämällä tavalla.
 • Liitto valitsee joukkueen aina voimassa olevien valintakriteerien perusteella.
 • Liiton toimisto tai joukkueen valmentaja on ennen kilpailua yhteydessä valittuihin urheilijoihin tai alaikäisen urheilijan vanhempiin sekä valmentajaan, jos sellainen on.
 • Myös urheilijan henkilökohtaisen valmentajan on syytä olla yhteydessä joukkueen valmentajaan. Kun urheilija valitaan maan edustustehtäviin, hänen on yhdessä valmentajansa sekä yhteistyössä liiton valmentajien kanssa pyrittävä harjoittelun suunnittelussa ja toteutuksessa siihen, että hän on parhaassa mahdollisessa kunnossa edustustehtävässään.
 • Urheilijan tulee osallistua liiton järjestämille edustusjoukkueen kilpailuun valmistaville leireille. Leirit voivat olla myös päivän mittaisia pienleirejä, joissa liiton valmentaja sekä henkilökohtainen valmentaja on mukana.
 • Kilpailuun valmistavien leirien päätarkoitus on saada mahdollisimman hyvä kuva urheilijan kunnosta ja kilpailuun valmistavasta valmennusprosessista, alkupainoista, korotuksista sekä mahdollisista laihduttamiseen ja ruokavalioon liittyvistä kysymyksistä. Näin urheilijan ja liiton valmentajan yhteistyö kilpailuun valmistavissa viimeistelyharjoituksissa sekä itse kilpailussa on mahdollisimman tehokasta.
 • Urheilijan tulee saapua hyvissä ajoin joukkueen kokoontumispaikalle. Hänen tulee valmistautua kilpailuihin niin, että mahdollisesti tarvittava painonpudotus omaan sarjaan sujuu kohtuullisesti kilpailuiden yllättävistäkin olosuhteista riippumatta.
 • Liiton voimassaolevan matkakorvaussäännön mukaan urheilijat vastaavat itse ulkomaisten kilpailumatkojen kotimaisista matkakuluista (kotipaikkakunnalta kokoontumispaikalle).
 • Mikäli joukkueeseen valittu urheilija sairastuu, loukkaantuu tai tulee jokin muu este, hänen on välittömästi ilmoitettava siitä joukkueen valmentajalle.
 • Mikäli liitolle tulee sairastumis- ym. tapauksissa turhia kuluja tulee ne urheilijan maksettavaksi, jollei hän pysty esittämään esim. lääkärintodistusta.
 • Urheilija on vastuussa olinpaikkatietojen kirjaamisesta Adamsiin voimassa olevien sääntöjen mukaisesti.

Kilpailutilanteessa toimitaan aina siten, että joukkueen valmentaja keskustelee urheilijan kanssa alkupainoista, kilpailun taktiikasta ja korotuksista.   Jos näissä asioissa syntyy erimielisyttä, viime kädessä joukkueen valmentaja tekee lopullisen päätöksen. Tärkeintä on pyrkiä mahdollisimman hyvään sijoitukseen, ei niinkään ennätystulosten tavoittelu. Joukkuekilpailuissa Suomen joukkueen etu menee urheilijan oman edun edelle.

8 § Tekniset toimihenkilöt

Kilpailujen laadusta ja säännöistäsäännöistä riippuu kuuluvatko tekniset toimihenkilöt (tuomarit, tekniset tarkastajat, juryn jäsenet, kilpailujen lääkärit) varsinaisesti joukkueeseen vai eivät. Riippumatta kuuluuko tekninen toimihenkilö joukkueeseen vai ei ja riippumatta siitä, kuka hänen matkansa maksaa, koskee tämä säännöstö myös teknisiä toimihenkilöitä.

MM- ja EM-kilpailut kaikilla ikätasoilla sekä opiskelijoiden MM-kilpailut:

 • Kaikkea ”näkyvää” joukkueen valmentamiseen tai huoltamiseen liittyvää toimintaa on vältettävä. Tekninen toimihenkilö ei voi toimia lämmittelytilassa vapaavuoroillaan valmentajien apuna.
 • On välitettävä kaikki oleellinen sääntöihin ja kilpailutapahtumaan liittyvä tieto valmentajille ja nostajille etenkin siinä tapauksessa, jos nämä saapuvat kilpailupaikalle kongressin ja eri kokousten jälkeen, joissa tilaisuuksissa näitä tietoja mahdollisesti jaetaan.
 • On puututtava urheilijoiden mahdollisiin teknisiin suoritusvirheisiin valmentajaa konsultoiden.
 • On oltava joukkueen johtajan/valmentajan kanssa säännöllisessä yhteydessä koko tapahtuman ajan.

Muut kv. arvokilpailut kuten PM, Baltic Cup CH, Nordic Cup, maaottelut jne:

 • On kaikin tavoin autettava joukkuetta ja sen yksittäisiä urheilijoita mahdollisimman hyvään suoritukseen niissä rajoissa, mitä teknisen toimihenkilön tehtävät sallivat.
 • Mikäli tekninen toimihenkilö on nimetty myös joukkueen johtajaksi, kaikki johtajan tehtävät lankeavat automaattisesti myös hänelle.
 • Liiton voimassaolevan matkakorvaussäännön mukaan tekniset toimihenkilöt vastaavat itse matkakuluistaan niin koti- kuin ulkomaisissakin kilpailuissa. Tarvittaessa liiton toimisto tekee matkavaraukset ja laskuttaa kulut tekniseltä toimihenkilöltä.

9 § Kannustusjoukot arvokilpailuissa

Henkilökohtaiset valmentajat ja huoltajat:

Henkilökohtaiset valmentajat tai huoltajat saavat osallistua arvokilpailumatkoille täysin omakustanteisesti seuraavin ehdoin:

 • Yksi henkilökohtainen valmentaja tai huoltaja saa olla mukana oman suojattinsa kilpailussa. Tällöin rooli, ellei erikseen muuta sovita, on olla nostajan tukena ja tsempata nostajaa parhaimpaansa. SPNL:n nimeämä valmentaja hoitaa tässäkin tapauksessa varsinaisen valmennustyön.
 • Henkilökohtaiset valmentajat ja huoltajat akkreditoidaan Suomen joukkueeseen. Valmentaja/huoltaja on itse vastuussa akkreditointikuluista sekä muista kilpailunjärjestäjän kuluista kuten esim. majoituksesta kilpailuhotellissa ja/tai lentokenttäkuljetuksista. Akkreditointiin sisältyy pääsy kilpailu- ja harjoituspaikoille kilpailunjärjestäjän ohjeistuksen mukaisesti, ei täysihoitoa kisahotellissa.
 • Jos SPNL:lla on tarjota henkilökohtaisille valmentajille/huoltajille käyttöön edustusasuja, se tehdään edustusasusääntöjen mukaisesti.
 • Matkavaraukset tekee liiton toimisto ellei erikseen muuta päätetä ja laskuttaa matkat ennen lähtöpäivää.
 • SPNL päättää joukkueen koon.

Muut kannustusjoukot

 • Muut kannustusjoukot matkustavat kilpailuihin omakustanteisesti ja järjestävät matkansa itse. Heitä ei akkreditoida Suomen joukkueeseen.
 • Kannustusjoukot vastaavat itse pääsylippujen hankkimisista kilpailuihin.