Suomen Painonnostoliiton kevätkokous 28.4.2023

Liiton kevätkokous pidettiin perjantaina 28.4.2023 hybridimuotoisen. Kokouksessa oli edustettuna 23 SPNL jäsenseuraa. Kokouksessa käsiteltiin kevätkokouksen sääntömääräiset asiat, joiden lisäksi käsiteltiin useampi seurojen kokoukselle tekemä esitys.

Kokouksessa käsitellyistä sääntömääräisistä asioista eniten aikaa käytettiin toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen läpikäyntiin. Toimintakertomuksen oleellisimmat muutokset olivat SPNL Reilun kilpailun ja Ympäristöohjelman mukaantulo. Kokouksessa kertomukseen korjattiin kansainvälisen kilpailutoiminnan osuutta ja muuten se hyväksyttiin esitetyn laisena. Tilinpäätös oli vuoden 2022 osalta alijäämäinen ja tästä syystä tilinpäätös käytiin huolellisesti läpi kokousväelle.

Kokoukseen oli tullut yhteensä peräti kahdeksan esitystä seuroilta. Esitykset oli käyty ennen kokousta läpi sääntömuutostoimikunnassa, jotta niiden käsittely olisi sujuvaa. Ensimmäiset viisi ehdotusta hyväksyttiin kokousväen kesken yksimielisesti ilman äänestystä. Kuudennesta ehdotuksesta äänestettiin, mutta se ei saanut kannatusta. Viimeisimmistä kahdesta ehdotuksesta käytiin keskustelua ja ne päätettiin merkitä tiedoksi ja niiden jatkokäsittely jatkuu asiantuntijaryhmissä.

Kokouksen järjestelyt toimivat kaikkinensa hyvin. Jälleen voidaan todeta etäyhteyksin järjestettävien kokouksien olevan hyvä tapa toimia ja niiden kautta voidaan antaa useammalle seuralle mahdollisuuksia osallistua yhteiseen päätöksentekoon. Tästä kertoo jo kokouksessa edustettujen seurojen määrä.

Virallinen pöytäkirja liitteineen lisätään liiton sivuille myöhemmin.

Kokousmateriaaleihin pääset tästä
Kutsu SPNL Kevätkokoukseen 2023, kokouslinkit lähetetty – Painonnostoliitto