SPNL kevätkokous 28.4.2021

Liiton kevätkokous pidettiin keskiviikkona 28.4.2020, etäyhteyksien avulla . Kokouksessa oli edustettuna kahdeksantoista SPNL jäsenseuraa. Kokouksessa käsiteltiin kevätkokouksen sääntömääräiset asiat, joiden lisäksi käsiteltiin ehdotettua muutosta liiton toimintasääntöön, koskien liitojohtokunnan kokoonpanoa.

Kokouksessa käsitellyistä sääntömääräisistä asioista eniten aikaa käytettiin vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen läpikäyntiin. Vuosikertomukseen tuli nyt ensimmäiset maininnat toiminnallisesta urheilusta, jonka jaos perustettiin vuoden 2020 aikana. Muuten vuosikertomukseen korjattiin muutamat vuosiluvut ja tarkasteltiin kirjoitusasua. Tilinpäätös oli vuoden 2020 osalta ylijäämäinen, näin ollen voitiin todeta liiton vakavaraisuuden parantuneen.

Kokoukseen oli tullut esitys Rovaniemen Reippaalta, jossa esitettiin liittojohtokunnan jäsenmäärän kasvattamista nykyisestä kuudesta varsinaisestä ja kahdesta varajäsenestä, yhdeksään varsinaiseen sekä kolmeen varajäseneen. Liittojohtokunta oli tehnyt Reippaan esitykselle oman vastaesityksensä, jossa ehdotettiin jäsenmäärän pitämistä ennallaan, mutta toiminnallisen ja kahvakuulaurheilun johtokuntapaikoille olisi asetettu kiintiö yksi edustaja lajia kohden. Keskusteluissa molemmat esitykset saivat kannatusta ja Reippaan esitys tarkentui johtokunnan jäsenmäärän osalta kahdeksaan varsinaiseen ja kahteen varajäseneen. Asia vietiin äänestykseen, jota ennen todettiin toimintasääntöjen muuttamiseen tarvittavan kannatuksen olevan vähintään 3/4 kokouksessa käytössä olevista äänistä. Äänestyksessä ei kumpikaan ehdotus saanut tarvittavaa äänienemmistöä, joten ehdotusten pohjalta ei liiton toimintasääntöön tehdä muutoksia.

Kokouksen järjestelyt toimivat kaikkinensa hyvin, vaikka äänestys jouduttiin toteuttamaan hieman alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen puhelimitse. Ylipäätään voidaan kuitenkin todeta etäyhteyksin järjestettävien kokouksien olevan hyvä tapa toimia ja niiden kautta voidaan antaa useammalle seuralle mahdollisuuksia osallistua yhteiseen päätöksentekoon. Tästä kertoo jo kokouksessa edustettujen seurojen määrä, joka oli suurempi kuin esimerkiksi vuoden 2019 kevätkokouksesa edustetut seurat.

Virallinen pöytäkirja liitteineen lisätään liiton sivuille myöhemmin.

 

toiminnanjohtaja
Timo Ruuhijärvi