Ylimääräinen liittokokous 3.8.2022

Suomen Painonnostoliiton ylimääräinen liittokokous järjestettiin 3.8.2022 klo 17:30 alkaen. Kokoukseen saattoi osallistua joko paikan päällä Helsingissä tai etäyhteyksien avulla. Kokouksessa paikalla oli yhdeksän (9) seuraa ja yhteensä 41 ääntä.

Kokouksessa käsittelyssä oli muutosehdotus SPNL toimintasäänöihin. Kyseinen muutosehdotus on ollut esillä liiton kevätkokouksessa jolloin sitä ei hyväksytty. Esitykseen tehtiin muutoksia ja se tuotiin uudelleen käsittelyyn. Kokouksessa esitys käytiin läpi huolellisesti ja siitä käytiin perusteellinen keskutelu. Ehdotus sai kannatusta, mutta ei kuitenkaan koko kokousväen toimesta. Lopullisissa äänestyksissä ehdotus ei saanut tarvittavaa 3/4 kannatusta, joten SPNL toimintasääntöön ei päädytty tekemään muutoksia.

Muutosehdotukseen ja pöytäkirjaan voi tutustua alle olevien linkkien kautta:

Kokousmateriaali
Pöytäkirja