Urheilijoiden valmennus- ja harjoitteluapurahat (OKM)

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää vuosittain urheilijoille verottomia valmennus- ja harjoitteluapurahoja valtion talousarvion rajoissa. Apurahaa myönnettäessä otetaan ensisijaisesti huomioon urheilijan tulos- ja menestyskehitys suhteessa lajin kansainväliseen tasoon ja kehitykseen sekä sen lisäksi menestys kansainvälisissä arvokisoissa.

Apurahan myöntämisen edellytyksenä on urheilijan sitoutuminen huippu-urheilukriteerit täyttävään tavoitteelliseen valmentautumiseen. Apurahaa myönnettäessä arvioidaan myös urheilijan menestysmahdollisuudet tulevissa urheilun kansainvälisissä arvokilpailuissa.

Kesälajien urheilijoiden hakuaika alkaa 1.10.2018 ja päättyy 2.11.2018 kello 16.15
Talvilajien urheilijoiden (lumi- ja jäälajit) hakuaika alkaa 25.2.2019 ja päättyy 29.3.2019 kello 16.15

Valtion talousarvioehdotuksessa vuodelle 2019 on varattu apurahoihin 2 300 000 euroa. Apurahoja voidaan myöntää, jos eduskunta myöntää tarkoitusta varten määrärahat.

Valtion valmennus- ja harjoitteluapuraha on suuruudeltaan 6 000, 10 000 tai 20 000 euroa vuodessa.

Liikuntalain (390/2015) 14 §:n nojalla valtion varoista opetus- ja kulttuuriministeriön nimeämälle huippu-urheilijalle maksettava valmennus- ja harjoitteluapuraha on veroton tuloverolain (1535/1992) 82 §:n l momentin 4 kohdan (1170/1998) nojalla.

Avustukseen sovelletaan seuraavia säännöksiä: Liikuntalaki (390/2015), Valtionavustuslaki (688/2001), Tuloverolaki (1535/1992)

Asiaa koskeva sivusto.

 

Urheilija-apurahahakemus (yksilölajit)

Urheilija-apurahahakemus (joukkuelajit)

Haussa nyt

Kesälajien urheilijoiden hakuaika

1.10.2018 2.11.2018 16:15