Suomen Painonnostoliiton syysliittokokouksen muutosesitykset ja henkilövalinnat

Syysliittokokous järjestetään hybridikokouksena 27.11.2023 klo 16:00 alkaen.

Muutosesitysten ja aloitteiden tekeminen

Suomen Painonnostoliiton johtokunnan alainen sääntömuutostoimikunta avaa mahdollisuuden
Suomen Painonnostoliiton jäsenseuroille hakea tukea syysliittokokouksen muutosesitysten
muotoilemiseksi. Sääntömuutostoimikunta ei ota kantaa muutosesityksen sisältöön, vaan muotoilee
esityksen sellaiseksi, että liittokokous voi joko hyväksyä tai hylätä esityksen. Liittokokouksessa ei ole
enää mahdollista tehdä suuria muutosesityksiä, sillä esitys joko hyväksytään tai hylätään.
Asiantuntijaryhmä valmistelee muutosesityksen yhdessä jäsenseuran toimijoiden kanssa ja yhdessä
valmisteltu esitys etenee liittokokouksen päätettäväksi jäsenseuran esityksenä.
Sääntömuutostoimikunta valmistelussaan kiinnittää erityistä huomiota esityksen laillisuuteen,
sanamuotoihin ja tavoitteen tarkoituksenmukaiseen edistämiseen. Lopulta esityksen hyväksymisestä
päättää liittokokous.

Syyskokouksen henkilövalinnat

Syysliittokokous tekee henkilövalintoja, syysliittokokouksessa valitaan mm. liiton johtokunnan
jäsenet erovuorossa oleville johtokunnan jäsenille kaksivuotiskaudeksi. Lisäksi liittokokous valitsee
kaksi johtokunnan varajäsentä vuoden mittaiselle toimikaudelle. Johtokunnassa jatkavat seuraavat
henkilöt:

  • Karoliina Lundahl, puheenjohtaja
  • Tomi Tolsa
  • Heikki Keskitalo

Sääntömuutostoimikunta avaa ennakkoon seuroille mahdollisuuden ilmoittaa ehdokkaita johtokunnan
jäseniksi sähköisellä verkkolomakkeella. Sääntömuutostoimikunta käyttää tiedotteessa löytyvän
ilmoittautumislomakkeen tietoja viestinnässään, jotta liittokokousedustajat ja jäsenseurat voivat
tutustua ehdokkaisiin ennen syysliittokokousta.

Liiton toimintasäännöt määrittelevät johtokunnan kokoonpanosta:

Liittoa edustaa sen lainmukaisena hallituksena liittojohtokunta, jonka muodostavat: puheenjohtaja,
kuusi (6) jäsentä, kaksi (2) urheilijajäsentä, sekä kaksi varajäsentä. Kahvakuula- ja toiminnallisella
urheilulla on molemmilla yksi (1) mahdollinen paikka liittojohtokunnassa. Edellyttäen, että
syysliittokokouksessa kahvakuula- ja toiminnallinen urheilu ovat asettaneet ehdokkaita.
Liitojohtokunnan urheilijajäseneksi voidaan hyväksyä vähintään Yleisen sarjan SM-tasolla kilpailevat
Suomen Painonnostoliiton lisenssiurheilijat. Urheilijajäseneksi valitaan yksi miesten sarjassa ja yksi
naisten sarjassa urheileva henkilö. Edellyttäen, että syysliittokokouksessa on asetettu ehdokkaiksi
kriteerit täyttäviä urheilijaehdokkaita.

Liittojohtokunnan jäsenet valitaan liiton syyskokouksessa kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan siten, että
puolet heistä (3) on joka vuosi erovuorossa. Urheilijajäsenet syyskokous valitsee kahdeksi (2)
vuodeksi kerrallaan. Varajäsenet syyskokous valitsee vuodeksi kerrallaan. Maksimikausi
liittojohtokunnassa on kymmenen (10) vuotta. Poikkeuksena jos näiden kymmenen (10) vuoden
jälkeen henkilö valitaan johtokunnan puheenjohtajaksi, jolloin puheenjohtajaksi valitun maksimikausi
on kymmenen (10) + kaksi (2) vuotta. Maksimikauden jälkeen hakija voi tulla uudelleen valituksi
liittojohtokuntaan yhden vuoden poissaolon jälkeen. Puheenjohtajan ja liittojohtokunnan toimikaudet
alkavat välittömästi syyskokouksen päätyttyä.

Aikataulut:

Syysliittokokous – 27.11.2023 klo 16:00 alkaen.

Liittokokouksen esitykset tulee toimittaa viimeistään 13.11.2023 mennessä. Mitä enemmän seura
tarvitsee apua, sitä aikaisemmin kannattaa olla yhteydessä sääntömuutostoimikuntaan.
Seurat voivat pyytää tukea sääntömuutostoimikunnalta sähköisen lomakkeen avulla. Linkki
sähköiseen lomakkeeseen löytyy tiedotteen lopusta.
Sääntömuutostoimikunta auttaa esitysten kanssa resurssiensa puitteissa.

Voit pyytää sääntömuutostoimikunnalta apua muutosesityksen valmisteluun täyttämällä tämän
sähköisen lomakkeen: https://forms.gle/c5dJc6BS5ju2QCyA7

Johtokunnan jäsenten valinta:

Syysliittokokous valitsee johtokunnan jäsenet seuraaviin tehtäviin:
Kolme (3) varsinaista johtokunnan jäsentä kaksivuotiselle toimintakaudelle
Yhden (1) varsinaisen johtokunnan jäsenen yksivuotiselle toimintakaudelle
Kaksi (2) urheilijoiden edustajaa johtokunnan jäseneksi kaksivuotiselle toimikaudelle
Kaksi (2) johtokunnan varajäsentä yksivuotiselle toimikaudelle
Sääntömuutostoimikunta toivoo, että johtokuntaan ehdolle asettuvat ilmoitetaan verkkolomakkeen
kautta viimeistään 13.11.2023 mennessä: https://forms.gle/du8vEJ8T97UP7gCUA

Juuso Tuulinen – Puheenjohtaja
Sääntömuutostoimikunta
juuso.tuulinen@gmail.com