Tiedote koskien Suomen Painonnostoliiton kevätliittokokousta

Kevätliittokokous järjestetään hybridikokouksena 28.4.2023 kello 16:00 alkaen.

Suomen Painonnostoliiton johtokunnan alainen sääntömuutostoimikunta avaa mahdollisuuden Suomen Painonnostoliiton jäsenseuroille hakea tukea kevätliittokokouksen muutosesitysten muotoilemiseksi. Sääntömuutostoimikunta ei ota kantaa muutosesityksen sisältöön, vaan muotoilee esityksen sellaiseksi, että liittokokous voi joko hyväksyä tai hylätä esityksen. Liittokokouksessa ei ole enää mahdollista tehdä suuria muutosesityksiä, sillä esitys joko hyväksytään tai hylätään.

Asiantuntijaryhmä valmistelee muutosesityksen yhdessä jäsenseuran toimijoiden kanssa ja yhdessä valmisteltu esitys etenee liittokokouksen päätettäväksi jäsenseuran esityksenä. Sääntömuutostoimikunta valmistelussaan kiinnittää erityistä huomiota esityksen laillisuuteen, sanamuotoihin ja tavoitteen tarkoituksenmukaiseen edistämiseen. Lopulta esityksen hyväksymisestä päättää liittokokous.

Kevätliittokokouksen aikataulut:

  • Kevätliittokokous – 28.4.2023 kello 16:00 alkaen.
  • Liittokokouksen esitykset tulee toimittaa viimeistään 14.4.2023 mennessä. Mitä enemmän seura tarvitsee apua, sitä aikaisemmin kannattaa olla yhteydessä sääntömuutostoimikuntaan.
  • Sääntömuutostoimikunta avaa sähköisen lomakkeen 3.3.2023. Tämän jälkeen seurat voivat pyytää tukea sääntömuutostoimikunnalta sähköisen lomakkeen avulla. Linkki sähköiseen lomakkeeseen löytyy tiedotteen lopusta.
  • Sääntömuutostoimikunta auttaa esitysten kanssa resurssiensa puitteissa.

Voit pyytää sääntömuutostoimikunnalta apua muutosesityksen valmisteluun täyttämällä tämän sähköisen lomakkeen: https://forms.gle/TaMaFaejQKNEwaM18

Liittokokousesityksen valmisteluprosessi

Suomen painonnostoliiton päätöksentekoprosessi

Juuso Tuulinen – Puheenjohtaja

Sääntömuutostoimikunta

juuso.tuulinen@gmail.com