Tiedote, harrastus- ja kilpailutoiminta 1.6.2020 alkaen.

,

Vahvistettu johtokunnassa 27.5.2020

Nämä ohjeet on tehty täydentämään Suomen Olympiakomitean ohjeistusta. Tulevaisuudessa on hyvä huomioida se, että ohjeistus voi muuttua lyhyelläkin varoitusajalla. Seuraa liiton ja viranomaisten viestintää.

Toimitaan vastuullisesti ja pidetään tauti kurissa.

Tämä on liiton suositus, jonka pohjalta seurat voivat itse päättää miten alkavat harrastus- ja mahdollista kilpailutoimintaa järjestää. Toimintaa suunnitellessa on hyvä huomioida, kuinka varotoimenpiteet käytännössä toteutetaan. Vastuu linjausten ja määräysten noudattamisessa toimintaa järjestettäessä on seuralla.

Seuratoiminta 31.5.2020 asti

Seurojen harjoitustoimintaa suositellaan järjestettäväksi 31.5.2020 asti ulkoliikuntapaikoilla, alle 10 henkilön pienryhmissä ja lähikontakteja välttäen. Kilpailuja tai muita avoimia yli 10 hengen yleisötilaisuudeksi muodostuvia tapahtumia ei tulisi järjestää 31.5.2020 asti.

Harjoitustoiminnassa on kiinnitettävä erityistä huomiota käsihygieniaan, eikä harjoituksiin saa osallistua, mikäli itsellä tai lähipiirissä on tautiin viittaavia oireita.

Seurojen harjoitustoiminta 1.6.2020 alkaen

Valtioneuvoston periaatepäätöksen 6.5.2020 mukaisesti urheilukilpailut ja -sarjat voidaan käynnistää 1.6.2020 alkaen erityisjärjestelyin, mikä harjoittelun käynnistämisen ulko- ja sisäliikuntapaikoilla. Harjoituksiin saa osallistua kerralla korkeintaan 50 henkeä turvaetäisyys huomioiden. Mitä pienempänä harjoitusryhmät pidetään, sitä parempi. Harjoitustoimintaa käynnistäessä seurojen tulisi huomioida seuraavia asioita:

 • Harjoituksiin tulo on ehdottomasti kielletty, jos itsellä tai lähipiirillä on pieniäkään sairastumisen oireita.
 • Suositaan mahdollisuuksien mukaan ulkoharjoittelua.
 • Kädet on pestävä huolellisesti saippualla ja lämpimällä vedellä ennen ja jälkeen harjoituksen. Harjoituspaikassa on oltava saatavilla käsidesiä.
 • Aivastetaan ja yskitään omaan hihaan.
 • Sisäharjoittelutiloja on siivottava tehostetusti.
 • Jos harjoitellaan sisällä, lyhennetään salissa vietettyä yhteistä aikaa viemällä mahdollisuuksien mukaan alkulämmittelyt ja loppujäähdyttelyt ulos.
 • Pyritään pitämään vähintään kahden metrin välimatka harjoittelijoiden välillä tai noin kymmenen neliömetrin tila per harrastaja sekä ulko- että sisäharjoittelussa.
 • Mahdollisuuksien mukaan järjestetään harjoitukset vakioryhmille.
 • Jos käytetään seuran yhteisiä harjoitusvälineitä, sama henkilö käyttää samaa välinettä koko harjoituksen ajan. Harjoituksen jälkeen harjoitusvälineet desinfioidaan.
 • Omia harjoitusvälineitä ja etenkään juomapulloa ei lainata muille.
 • Harjoituksiin (saliin) saavutaan juuri ennen harjoituksen alkua ja lähdetään välittömästi harjoituksen päätyttyä.
 • Vaatteet vaihdetaan kotona, jos mahdollista, eikä käytetä harjoituspaikan pukuhuoneita.
 • Jos harjoitusryhmän jäsenellä todetaan koronatartunta tai sitä on syytä epäillä, on noudatettava viranomaisten ohjeita ryhmän jäsenten karanteenin asettamisesta. Ohjeet löytyvät Olympiakomitean ohjeesta.

Kilpailutoiminta 1.6.2020 alkaen

Uuden ohjeistuksen mukaan 1.6. alkaen enintään 500 henkilön yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa on mahdollista järjestää erityisjärjestelyin. Osallistujien turvallisuus varmistetaan henkilömäärien rajaamisella sekä turvaetäisyyksien ja hygieniaohjeistuksen avulla. Aluehallintovirastot määräävät, että 50-500 hengen tilaisuuksissa noudatetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön 14.5.2020 antamaa ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemisestä.

Painonnostoliitto alkaa välittömästi käsittelemään kilpailulupa-anomuksia.

Kilpailujen järjestämisessä seurataan samoja ohjeita, kuin harrastustoiminnassa. Seurojen olisi hyvä kilpailuja suunnitellessaan huomioida myös seuraavat asiat:

Mikäli kilpailupaikalla joudutaan noudattamaan erityisjärjestelyjä, olisi ne hyvä mainita erikseen kilpailukutsussa.

Tartuntojen torjumiseksi tarpeettomia lähikontakteja tulee välttää yleisötilaisuuksissa:

 • Turvataan lähikontaktien välttämiseksi turvavälien ylläpitämisen mahdollisuus: osallistujamäärä rajataan siten, että henkilöiden väliin jää vähintään 1–2 m.
 • Tilanteissa, joissa saattaa syntyä jonoja, kuten punnituksessa, tulee osallistujia muistuttaa ja auttaa turvavälien pitämisessä. Turvavälien ylläpitoa voidaan varmistaa esimerkiksi riittävällä opastuksella ja ehkäisemällä pitkien jonojen syntyä osallistujien saapumis- ja jakautumisjärjestelyin.
 • Kilpailupaikalla ei toistaiseksi ole mahdollisuutta saunoa.
 • Tiloissa on hyvä olla oikeisiin käytäntöihin ohjaavaa tiedotusmateriaalia hyvästä käsi- ja yskimishygienista.
 • Yleisötilaisuuksiin ei saa tulla, jos henkilöllä on mitään sairastumiseen viittaavia oireita.

Mahdolliset kysymykset ohjeisiin liittyen sähköpostilla: toimisto@painonnosto.fi

Ohjeistusta ovat olleet tekemässä Suomen Aikidoliitto, Suomen Judoliitto, Suomen Karateliitto, Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliitto, Suomen Nyrkkeilyliitto, Suomen Painonnostoliitto ja Suomen Taekwondoliitto.

Lähteet:

Olympiakomitean tiedote koronavirukseen liittyen

Olympiakomitean toimintaohjeet lajien huippu-urheiluun koronavirusepidemian aikana

Aluehallintoviraston 19.5.2020 tartuntatautilain mukaiset päätökset