Tempaus 2/2019

Tempaus ilmestyy joulukuussa. Lehteen tuleva materiaali on toimitettava päätoimittaja Jaarli Pirkkiölle 20. marraskuuta mennessä sähköpostitse.