Syysliittokokous 1.12.2019

,

Suomen Painonnostoliiton sääntömääräinen syyskokous järjestettiin 1. joulukuuta Sporttitalolla. Ennen kokousta pidettiin kahden tunnin seminaariosuus, jossa perehdyttiin kokouksessa päätettäviin asioihin jo hieman etukäteen. Seminaarissa käytiin läpi perusteellisemmin tulevan vuoden uudistusten osalta harrastajalisenssiin ja tuomari- sekä valmentaja jäsenyyksiin liittyviä asioita. Esillä oli myös tulevan vuoden tapahtumista Rovaniemellä järjestettävät nuorten EM-kilpailut ja soveltavan painonnoston hankesuunnitelma. Lopuksi käytiin läpi vuoden 2020 toimintasuunnitelma, toimintasääntöjen muutokset, sekä talousarvio.

Varsinainen kokouksen avasi Tarmo Kuusisto klo 12:00 ja kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kimmo Kuukasjärvi. Kokouksessa oli edustettuna 17 seuraa.

Toimintasääntöjen muutokset hyväksyttiin yksimieleisesti. Oleellisin muutos on toiminnallisen urheilun lisääminen Painonnostoliiton lajiksi painonnoston ja kahvakuulaurheilun lisäksi. Lisäämiseen voidaan nyt hakea IWF:n (International Weightlifting Federation) hyväksyntää ja tämän saamisen jälkeen voidaan hakea toiminnallisen urheilun osalta IFFF:n (International Functional Fitness Federation) jäsenyyttä.

Eniten keskustelua herätti vuodelle 2020 tulevat muutokset lisenssijärjestelmään. Ehdotuksena oli harrastajalisenssin ja tuomari- sekä valmentajajäsenyyksien lisääminen aikaisempien lisenssien rinnalle. Uudet jäsenyydet ja lisenssi ovat tärkeitä Painonnoston tulevaisuuden kannalta. Harrastajamääriä pitää jatkossa voida todentaa haettavien avustusten ja hankkeiden takia. Tuomari ja valmentajarekisteriä ei tähän mennessä ole, nyt muodostuva rekisteri tulee auttamaan seuroja kilpailujen järjestämisessä ja valmentajat saavat oman toimintansa paremmin näkyväksi. Tuleva vuosi 2020 on siirtymäaika uusien lisenssien ja jäsenyyksien käyttöönottamiselle.

Muutoksia ei hyväksytty yksimielisesti, äänestyksessä liittojohtokunnan ehdotus sai eniten kannatusta ja kokouksessa vahvistettiin seuraavat lisenssit ja jäsenyydet vuodelle 2020:

Kilpailijalisenssi samanlaisena kuin vuodella 2019
Yleinen 29€/vuosi
Masters 40€/vuosi
Nuoret 18€/vuosi
Kannatuslisenssi 40€/vuosi

Uutena lisenssinä hyväksyttiin
Harrastajalisenssi 10€/vuosi

Uusina jäsenyyksinä:
Tuomari jäsenyys 15€/vuosi
Valmentaja jäsenyys 15€/vuosi

Kokouksessa valittiin uudet liittojohtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle, jotka olivat: Kalle Koskimäki, Petri Tanninen ja Taisto Kuoppala varajäsenet Jari Hirvonen, Eero Oja. Uusiksi jäseniksi ehdotettiin seuraavia henkilöitä: Jari Hirvonen, Marjo Nurmenniemi, Sari Kola-Nyström, Petri Tanninen ja Taisto Kuoppala.

Liittojohtokunnan jäseniksi kaksivuotiskaudelle 2020-2021 valittiin:
Jari Hirvonen, Sari Kola-Nyström ja Taisto Kuoppala

Liittojohtokunnan varajäseniksi yksivuotiskaudelle 2020 ehdotettiin seuraavia henkilöitä:
Harri Norberg, Petri Tanninen ja Marjo Nurmenniemi

Liittojohtokunnan varajäseniksi valittiin:
Harri Norberg, ensimmäinen varajäsen ja Petri Tanninen, toinen varajäsen

Asiantuntijaryhmiin tulevalle vuodelle 2020 tullaan avaamaan haku ensimmäisen johtokunnan kokouksen jälkeen. Hakemusten perusteella johtokunta valitsee ryhmien jäsenet tulevalle vuodelle.

Kokouksessa vahvistettiin myös vuodelle 2020: toimintasuunnitelma, toimintakilpailun laskentaperusteiden ja talousarvio, jonka arvioitu menojen loppusumma oli 1000700 €.

Pöytäkirja syysliittokokous 2019 (pdf)

Liitetiedostot