Suomen Painonnostoliiton kevätkokous 13.6.2020

,

Liiton kevätkokous pidettiin lauantaina 13.6.2020, paikalla oli yhdeksän seuran edustajaa ja etäyhteyden kautta kokousta seurattiin neljän seuran voimin. Kokouksessa käsiteltiin kevätkokouksen sääntömääräiset asiat, joiden lisäksi käsiteltiin muutoksia liiton toimintasääntöön ja päätettiin tuomari- ja valmentajajäsenyyksien kohtalosta.

Kokouksessa käsitellyistä sääntömääräisistä asioista eniten aikaa käytettiin tilinpäätöksen läpikäyntiin. Vuoden 2019 tulos oli edellisen vuoden tavoin alijäämäinen ja kehityssuunta on nyt ollut pidemmän aikaa negatiivinen. Kokouksessa käytiin läpi syitä alijäämään ja suurin selittävä tekijä olivat kasvaneet valmennuksen kulut, sekä samaan aikaan oman varainhankinnan epäonnistuminen koulutusten osalta. Kokouksessa käytiin läpi myös kuluvalle vuodelle 2020 talouden tasapainottamiseksi tehdyt toimenpiteet. Vuosikertomuksesta korjattiin hieman kirjoitusasua ja kertomukseen lisätään maininnat nuorten arvokisamenestyksestä.

Toimintasääntöön tehtiin lisäys, joka mahdollistaa liittokokouksen järjestämisen tulevaisuudessa etäyhteyksiä hyödyntäen. Tällä tavoin voidaan parantaa seurojen osallistumismahdollisuuksia kokouksiin ja samalla turvataan mahdollisuus järjestää kokous, vaikka tämän kevään tapainen tilanne kokoontumisrajoituksineen toistuisi syksyllä. Painonnostoliiton antidopingsäännöstöön lisättiin Suomen Olympiakomitean lajiliitoilta edellyttämä maininta kurinpitovallan siirtymisestä 1.1.2021 Suomen antidopingsäännöstössä mainitulle kurinpitoelimelle.

Seurat ovat Turun Atleettiklubin johdolla lähestyneet johtokuntaa ja pyytäneet tuomari- sekä valmentajajäsenyyksien käsittelyä kevätkokouksessa. Johtokunnan kokouksessa asiaa käsiteltiin ja tuotiin ehdotus kevätkokouksen hyväksyttäväksi. Johtokunnan antama ehdotus hyväksyttiin kokouksessa. Ehdotuksessa jäsennyksien käyttöönotto perutaan vuoden 2019 osalta ja asiaa käsittelemään perustetaan erillinen työryhmä, joka antaa esityksensä tulevaan syyskokoukseen. Työryhmässä mukana ovat liiton toimihenkilöt ja toiveena oli, että muut ryhmän jäsenet saadaan jäsenyyksien uudelleenkäsittelyä pyytäneiden seurojen joukosta.

Virallinen pöytäkirja liitteineen lisätään liiton sivuille myöhemmin.

vt. toiminnanjohtaja
Timo Ruuhijärvi