Strategiapäivät 20.-21.1.2024

,

Suomen Painonnostoliiton johtokunnan jäsenet ja asiantuntijaryhmät kutsuttiin saman pöydän ympärille keskustelemaan lajin tulevaisuudesta puheenjohtaja Karoliina Lundahlin johdolla. Johtokunnasta Tomi Tolsa, Juuso Tuulinen, Ina Pajula ja Heikki Keskitalo (etänä) sekä asiantuntijaryhmistä Virve Leikola, Jukka Luonila, Mikko Korhonen ja Tomi Palomäki keskustelivat liiton vahvuuksista ja haasteista, joista sitten ensimmäisen päivän päätteeksi kehiteltiin strategisia toimenpiteitä. Toisena päivänä nämä toimenpiteet puettiin konkreettisiin tekoihin.

Asiantuntijaryhmien kokoonpanoja tarkasteltiin ja päätettiin ottaa käyttöön Hyvän Hallinnon toimielimen ehdottamat raamit. Asiantuntijaryhmien toivotaan kokoontuvan noin neljä kertaa vuodessa, heillä on oma vuosikellonsa josta ilmenee liiton yhteiset tapahtumat ja jokainen ryhmä valitsee itselleen vähintään yhden tavoitteen, jota he työstävät vuoden aikana. Palautteen mukaan toiminta eri ryhmissä on ollut vaihtelevaa jonka takia selkeät toimintaohjeet olivat tervetulleita. Koettiin että vapaaehtoisten on helpompi tarjota apuaan, kun he tietävät selvästi mitä heiltä odotetaan. Jotta yhteistyö itse ryhmän sisällä ja muiden ryhmien välillä on helpompaa, tullaan asiantuntijoiden ryhmät keräämään kootusti digitaaliselle alustalle sekä heille kaavaillaan pikaviestintäryhmää.

Masters-toiminta on Suomessa aktiivista ja ryhmänä he lunastavat eniten lisenssejä vuodessa. Tänä vuonna pidetään MaSM-kilpailut kahdessa eri tapahtumassa, ja näitä tapahtumia, kuten myös MaMM-tapahtumaa, tullaan tukemaan Masters-toimikunnan puolesta. Ideointi on jo alkanut ja puheenjohtaja Jorma Pallari on lisännyt eri Masters-toimijoiden yhteistyötä eri WA-ryhmien avulla.

Lisenssien määrän kasvattamisesta käytiin keskusteluja ymmärtäen että useat tahot, niin sponsorit kuin valtiokin, laskee lajeissamme kilpailevien ja toimivien harrastajien määriä. Alimmalla tasolla pyritään kannustamaan aloittelijoita ostamaan lisenssi aktiivisella kilpailutoiminnalla joka alkaa jäsentenvälisistä kilpailuista. Helmikuussa liittojärjestöt saavat tietoa valtion tukirahoista ja hallituksen tiedotuksen mukaan tänä vuonna on olettavissa laskua edellisvuoden tukiin. Siksi lisenssien määrän kasvu on tärkeä tukipilari kun valtiontukea haetaan.

Koulutus- ja valmennustoiminnan puheenjohtaja Heikki Keskitalo puhui tärkeistä huippu-urheilun linjauksista. SPNL tulee tarkastelemaan ja ehdottamaan uusia toimintamalleja sekä ratkaisuja liiton alaisen koulutus-, leiritys ja kilpailutoiminnan tukien laatuun, määrään ja kohdentumiseen kaikissa ikäryhmissä junnuista aikuisiin.  Tavoitteena että SPNL pystyy yhdessä laadukkaan seuratyön kanssa jatkossakin, taloudellisesti haasteellisesta tilanteesta huolimatta, toteuttamaan tärkeää tehtäväänsä tuottaa kv. tasolla menestyviä nostajia kaikkiin ikäryhmiin junnuista aikuisiin.  Uudet toimintamallit ja ratkaisut käsitellään ennen päätöksen tekoa liiton asiantuntijaryhmissä ja johtokunnassa yhdessä toiminnasta vastaavien kouluttajien ja valmentajien kanssa. Päätökset ja niiden toimeenpanot toteutetaan vuosien 2024 ja 2025 aikana.

Tiedotus – tai sen puute – oli yksi tärkeä keskustelunaihe, johon pyrittiin löytämään ratkaisuja. Markkinoinnin, myynnin ja tiedotuksen asiantuntijaryhmää päätettiin kasvattaa lisäämällä sinne 2-3 paikkaa sosiaalisen median sisällön tuottajille. Näitä asiantuntijaryhmien täydennyksiä tullaan tekemään sydäntalven aikana kuten myös seuroille kohdennettu digitaalinen uutiskirje. Varmistathan että seurasi yhteystiedot Suomisportissa ovat ajan tasalla.

Puheenjohtaja kiittää kaikkia osallistujia antoisista keskusteluista.