SM-tulosrajat poistuu pandemiatilanteen vuoksi

,
COVID-19 -pandemiasta johtuen nostajien voi olla paikallisten terveysviranomaisten asettamien rajoituksien myötä hankalaa tai mahdotonta osallistua normaaliin tapaan kilpailuihin tehdäkseen tulosrajoja SM-kilpailuihin.
Seuraavat muutokset tulevat voimaan 14.1.2022 alkaen (Yleinen, 20/23-vuotiaiden, 15/17-vuotiaiden) SM-kilpailuiden sekä Etelä-ja Pohjois-Suomen mestaruuskilpailuden käytäntöihin vuodelle 2022:
  1. Osallistumisoikeus myönnetään urheilijoille, jotka ovat tehneet tulosrajan(minimialoituspainot = tulosraja –20kg) (Ei muutosta aiempaan)
  2. Osallistumisoikeus myönnetään myös urheilijoita, jotka eivät tulosrajaa tehneet (minimialoituspainot = tulosraja –10kg)
  3. Kilpailuryhmän maksimikoko rajoitetaan kymmeneen (10) nostajaan jakilpailuryhmien välissä tulee pitää riittävät tauot.
  4. Jako A-ja B-ryhmiin (tarvittaessa myös C-, D-jne.) tapahtuukilpailuilmoittautumisen yhteydessä ilmoitetun yhteistuloksen mukaisesti (EntryTotal) kuten kansainvälisissä kilpailuissa.
  5. A-ryhmiä voidaan yhdistellä maksimi kilpailuryhmän koon puitteissakeskenään samaksi kilpailuryhmäksi. B-, C-ja muita ryhmiä voidaan yhdistellämaksimi kilpailuryhmän koon puitteissa keskenään.
  6. Ilmoitettua yhteistulosta ei tarvitse olla tehtynä kilpailuissa. Ilmoitetunyhteistuloksen osalta sovelletaan 20 kg sääntöä minimialoituspainoihin kutenkansainvälisissäkilpailuissa
  7. Mikäli urheilijalla ei ole suoritettuna tulosrajaa kilpailuun, tempauksessa tai työnnössä tuloksetta jääminen sulkee urheilijan yksilö-ja joukkuekilpailusta

Ilmoittautuminen yleisen sarjan SM-kilpailuihin aukaistaan maanantaina 17.1.2022