Seuratoiminnan kehittämistuki 2021- haku auennut

Suomisportin tukihakupalvelu

https://tukihaku.suomisport.fi/

Painonnostoliiton Seuratukipalvelu

Auki maanantaina 16.11 klo 18:00-, ilmoittaudu etukäteen Zoom-videoneuvottelupalveluun
https://zoom.us/meeting/register/tJUtdeuvpzooHda5pJNufrSURZoxepY5wxFm

Viime vuoden tuen saajat:

OAK 15 000, 00€

LPN 7 500,00€

Seuratuki haetaan https://tukihaku.suomisport.fi/ ja sitä voi hakea kuka tahansa seuran valtuuttama henkilö

Tarkista, että sinulla on seuraavat asiat tiedossa, ennen kuin alat tekemään hakemusta:

Näitä asioita kysytään:

Seuran virallinen nimi *

Y-tunnus/rekisterinumero *

Seuran kotipaikka *

Seuran aluejärjestö

Seuran tilinumero (IBAN) *

BIC-tunnus *

Seuran puheenjohtaja *

Puheenjohtajan sähköpostiosoite *

Puheenjohtajan puhelinnumero *

Seuran sihteeri *

Sihteerin sähköpostiosoite *

Sihteerin puhelinnumero *

Perehdytämme hakuohjeisiin ja käymme hakemuksen kohta kohdalta läpi. Sinulla ei välttämättä tarvi olla vielä ideaa minkälaista tukea seurasi tarvitsee, vaan tule kuuntelemaan myös mihin muut seurat ovat tukea hakemassa.

Kehittämisvaiheessa vahva tunnistautuminen vie aikaa ja vaatii mahdollisesti kahden eri henkilön länsäoloa hakemuksen lähettämisessä, jos hakemuksen kirjoittaja/hankkeen yhteyshenkilö itse ei ole seuran nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö.

 

Seuratoiminnan kehittämistuen haku vuodelle 2021 on avattu urheiluseuroille

Tuen päätavoitteena on tukea lasten ja nuorten harrastustoimintaa sekä edistää organisoidun liikunnan monipuolisuutta Suomessa. Vuoden 2021 seuratoiminnan kehittämistuen haku avautuu Suomisportissa 13. marraskuuta 2020. Tukea on mahdollista hakea 18.12.2020 asti.

Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n järjestämässä virtuaalisessa seuratuki-infossa käytiin läpi vuoden 2021 seuratukihaun pääpointteja. Seuratuen keskiössä on lasten ja nuorten organisoidun liikunta- ja harrastustoiminnan monipuolisen tarjonnan lisääminen ja kehittäminen. Jotta harrastustoiminta tavoittaisi mahdollisimman monen lapsen ja nuoren, on liikuntamahdollisuuksia järjestettävä matalan kynnyksen periaatteella. Seuratoiminnan kehittämistuen avulla seurat pystyvät suunnittelemaan ja kohdentamaan toimintaansa niin, että seura tavoittaa kohderyhmänsä ja innostaa myös uusia jäseniä mukaan.

Seura voi hakea tukea yhteen tai useampaan hankkeeseen. Mikäli seuralla on useita tukea vaativia kehityshankkeita, tulee seuran luokitella nämä tärkeysjärjestykseen. Kehitettävät hankkeet voivat liittyä niin harrastajamäärän lisäämiseen kuin liikuntamahdollisuuksien yhdenvertaistamiseen. Ensisijaisessa roolissa ovat kuitenkin seuran tavoitteet oman toimintansa piirissä.

–­­­­­ Vaikka hakuohjeiden alatavoitteet antavatkin viitteitä, mitä seurojen hankkeiden tulisi sisältää, haluamme säilyttää tukiprosessin mahdollisimman seuralähtöisenä, huomauttaa opetus- ja kulttuuriministeriön ylitarkastaja Sari Virta.

Avustus osana hankkeen kokonaisrahoitusta

Seuratoiminnan kehittämistukea on hankkeelle haettavissa 2 500 eurosta aina 25 000 euroon.

– Hakuprosessissa kiinnitämme toki huomioita seuran toiminnan laajuuteen. Pienempiäkin myöntöjä on aiemmin tehty, jos on katsottu, että seurat saavat kehitettyä toimintaansa jo tällä summalla, Virta avaa.

Seuran hankkeet voivat pituudeltaan olla joko 1- tai 2-vuotisia. Mikäli seuran hankkeen kesto on kaksi vuotta, haetaan nyt tukea ensimmäiselle vuodelle. Avustuksen tulee olla aina osa hankkeen kokonaisrahoitusta – avustus ei siis voi kattaa kaikkia kuluja. Omarahoituksen osuus tulee olla 25 %.

Hakiessa avustusta on seuran tuotava hakemuksessaan esiin tavoite ja toimenpiteet hankkeen etenemisen aikaansaamiseksi. Alatavoitteita edistävät toimet on seuran kuvattava selkeästi. Vuonna 2021 seuratukea jaetaan myös vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikuntaharrastamisen tukemiseen.

– Hakuprosessi kannattaa aloittaa hyvissä ajoin. Seuratukihaku on avoinna viisi viikkoa ja hakemusta on mahdollista tallentaa Suomisportiin sitä tehdessä. Jos seura ei lähetä hakemusta määräaikaan mennessä, ei järjestelmä käsittele näitä hakemuksia, muistuttaa Virta.

Mikäli seura lähettää hakemuksen paperiversiona, on myös tämän oltava perillä haun määräaikaan mennessä.

Hankkeissa halutaan kannustaa innovatiivisuuteen

Virta nostaa esiin, että myös rohkeat ja innovatiiviset hankkeet ovat tervetulleita.

– Erityisesti tällä hetkellä potentiaalia on nähtävissä koko perhettä osallistavassa harrastustoiminnassa. Korona-ajan myötä vanhemmat ja lapset ovat ryhtyneet liikkumaan aiempaa enemmän yhdessä, Virta toteaa.

Myös Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n seurakehittäjä Kari Ekman kannustaa seuroja tarkkailemaan ympäristön tarpeita.

– Väestön ikääntymisen myötä eläkeikäisten määrä kasvaa. Toimintakykyisten eläkeikäisten liikunnan ja harrastamisen kentällä on nähtävissä tällä hetkellä runsaasti mahdollisuuksia ottamalla heitä mukaan seuraan aktiivitoimijoiksi eri tehtäviin, Ekman kertoo.

 

Jos sinulla on kysyttävää palvelusta , ota yhteyttä jarno.tiainen@painonnosto.fi tai 0504680068, tehdään yhdessä hyvä hakemus!

Kannattaa ottaa myös oman alueesi seurakehittäjään, joka auttaa sparraamisessa. Tästä löydät yhteystiedot: https://www.liikunnanaluejarjestot.fi/seuratoiminta/