Piirimestaruuskilpailujen järjestäminen

Covid-19 pandemiatilanteesta johtuen, vuoden 2021 piirinmestaruuskilpailuiden siirtäminen myöhempään ajankohtaan niiden piirien osalta, joissa kilpailuja ei voida paikallisten viranomaisten suosituksia noudattean järjestää edes kotilavakilpailuna alkuperäisen aikataulun mukaisesti.

Aiemman päätöksen mukaisesti kaikki kotilavakilpailut saman piirin alueella tulee järjestää samalla päivämäärällä, joten piirien tulee koordinoida uuden päivämäärän valitseminen mahdollisimman pian piirin alueen viranomaissuosituksien salliessa.

Lue lisää Johtokunnan pöytäkirjasta 1/2021