Painonnostoliitto mukana Helsinki Pridessa yhdessä urheiluyhteisön kanssa

Suomen Painonnostoliitto osallistuu Helsinki Pride -kulkueeseen lauantaina 2.7.2022 yhdessä Suomen Olympiakomitean, kamppailulajiliittojen ja muun urheiluyhteisön kanssa muistuttaakseen yhdenvertaisuuden merkityksestä.

Yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä.

Yhdenvertaisuussuunnitelma 2022-2023

SPNL periaatteisiin Suomessa kuuluu se, että harjoituksissa kaikki otetaan mukaan tasa-arvoisina ja yhdenvertaisina taustasta riippumatta.

Suomen Painonnostoliiton edustajana kulkueessa toimii maajoukkue-edustaja Laura Liukkonen.

Lue myös Suomen Olympiakomitean tiedote turvallisesta urheilusta.