Lue miten hyvin me painonnostajat pärjäsimme tutkimuksessa!

Tutkimus Aikuisväestön liikunnan harrastaminen vapaaehtoistyö ja osallistuminen 2018

Kyselyyn vastanneiden henkilöiden vastausten perusteella painonnostoa ilmoitti harrastavan 54ooo ainakin kerran viikossa. Tätä tulosta tutkimuksen mukaan pidettiin merkittävänä, sillä se mittaa kuinka  sitoutunut harrastaja on ajallisesti kyseisen lajiin.

Lisää tuloksia painonnoston suosiosta löydät:

https://kihuenergia.kihu.fi/tuotostiedostot/julkinen/2019_jar_aikuisvest_sel71_85829.pdf

 

NOSTAT JOKA PÄIVÄ

NOSTA OIKEIN