Liiton talous 2019 ja 2020

,

Vuoden 2019 tulos tulee olemaan voimakkaasti alijäämäinen. Viimeisimmän talouskatsauksen yhteydessä vt. toiminnanjohtaja on antanut johtokunnalle tulosvaroituksen ja liiton talouden tasapainottamiseksi on ryhdytty ripeisiin toimiin.

Ylitys johtuu pääosin kuluvan vuoden aikana kasvaneista kilpailukuluista, jotka ovat liiton strategian mukaista ydintoimintaa. Osaltaan syynä on myös toimiston henkilöstömuutokset kuluneen vuoden aikana, jotka ovat omalta osaltaan vaikeuttaneet talouden aktiivista seurantaa.

Säästöjä tehdään ensisijaisesti liiton kiinteisiin kuluihin ja ne saadaan tehtyä toimiston palkkamenoja leikkaamalla. Tehdyt päätökset ovat olleet vaikeita, mutta tarpeellisia ja niiden avulla voimme edelleen keskittyä liiton strategian mukaiseen toimintaan.

Timo Ruuhijärvi
vt. toiminnanjohtaja
Tarmo Kuusisto
Puheenjohtaja