Liikuntaa edistävien järjestöjen yleisavustukset – lajiliittojen valtionavustukset 2024

Suomen Painonnostoliitolle on myönnetty valtionavustusta 189 466€ vuodelle 2024. Menneinä vuosina tuki on ollut noin kolme prosenttiyksikköä korkeampi ja myös tulevina vuosina liikunnan määrärahat tulevat laskemaan. Arvio verrattuna v. 2023 tasoihin on että keskimääräinen pudotus liikunnan määrärahoissa on 2% v. 2024 ja tulevina vuosina 5% (2025), 9% (2026) ja 23% (2027). Näin vuoteen 2027 mennessä SPNL:n valtiontukeen on odotettavissa noin 50 000 euron pudotus.