Kansalliset kilpailut, Turku (TAK)

Ajankohta: 2024-05-05

Naiset

Sarja 55 kg
1. Susanna Rinne TAK (-74/50,25) 79 kg (32+47) 120,847 p.

Sarja 64 kg
1. Venla Määttä TAK (-98/61,60) 163 kg (73+90) 216,597 p.

Sarja 87 kg
1. Auni Somero TAK (-81/87,00) 123 kg (50+73) 137,314 p.

Sarja +87 kg
1. Saara Kärnä-Koskela TAK (-82/118,45) 105 kg (45+60) 107,447 p.

Miehet

Sarja 55 kg
1. Ville Suomalainen TAK (-07/54,10) 124 kg (54+70) 194,916 p.

Sarja 61 kg
1. Kalle Suomalainen TAK (-10/60,25) 71 kg (33+38) 103,130 p.

Sarja 73 kg
1. Miki Parkkinen TAK (-04/72,85) 188 kg (85+103) 241,996 p.

Sarja 81 kg
1. Juuso Kokko EWA (-04/76,15) 240 kg (108+132) 301,364 p.

Sarja 89 kg
1. Onni Ruoho TAK (-04/83,25) 235 kg (102+133) 281,813 p.
2. Ilmari Korpela TAK (-03/82,15) 220 kg (100+120) 265,556 p.

Sarja 96 kg
1. Jarno Henriksson TAK (-89/87,85) 185 kg (83+102) 216,320 p.

Sarja 102 kg
1. Oliver Svartberg TAK (-99/99,70) 305 kg (135+170) 338,577 p.
Arttu Tauriainen TAK (-89/100,20) – (93+-)

Tuomarit:
N: Seppo Sarkki (K1), Tapani Rinne (K2), Petri Kantola (K2)
M: Harri Helin (K2), Auni Somero (K2), Petri Kantola (K2)
Sihteeri: Akseli Vainio