Kansallinen kisa, Turku (TAK)

Ajankohta: 2021-01-23

Naiset

Sarja 71 kg
1. Nelli Nurmi TAK (-93/69,20) 184 kg (83+101) 228,483 p.

Sarja 76 kg
1. Hymy Närhi TAK (-99/75,60) 139 kg (59+80) 164,950 p.

Sarja 81 kg
1. Enni Eeronheimo TAK (-89/80,40) 174 kg (77+97) 200,698 p.

Sarja +87 kg
1. Nea Hukkinen TAK (-97/87,50) 190 kg (83+107) 211,644 p.

Miehet

Sarja 89 kg
1. Joonas Tursas TAK (-86/83,40) 227 kg (107+120) 271,981 p.

Sarja 102 kg
1. Toni Kallio TAK (-89/98,20) 242 kg (102+140) 270,170 p.

Sarja +109 kg
1. Oskari Kerppo TAK (-92/118,75) 255 kg (112+143) 268,031 p.