Juniorien (12-20 v.) kansallinen kisa (TAK)

Ajankohta: 2020-03-12

Naiset

Sarja 55 kg
1. Minea Kumlander TAK (-07/54,10) 57 kg (26+31) 82,585 p.

Sarja 64 kg
1. Matilda Laurila TAK (-01/62,0) 81 kg (34+47) 107,203 p.
2. Saara Fahlbom TAK (-06/60,00) 69 kg (31+38) 93,224 p.

Sarja 71 kg
1. Petra Ojanen TAK (-03/67,60) 73 kg (32+41) 91,824 p.

Miehet

Sarja 67 kg
1. Onni Ruoho TAK (-04/66,10) 113 kg (48+65) 154,284 p.

Sarja 73 kg
1. Ilmari Korpela TAK (-03/70,55) 166 kg (78+88) 217,724 p.

Sarja +109 kg
1. Elias Ruohonen TAK (-03/115,10) 135 kg (60+75) 143,079 p.