Johtoryhmän ensiaskeleet

Painonnostoliiton vuosi on pyörähtänyt vauhdilla käyntiin. Olemme käynnistelleet uuden toimielimen, johtoryhmän, toimintaa. Minulla on ilo ja kunnia toimia sen puheenjohtajana. Ensimmäisessä kokouksessamme tammikuussa sovimme yhdessä johtoryhmälle seuraavat tavoitteet:

  1. Strategian toimeenpanon varmistaminen
  2. Asiantuntijaryhmien roolin kirkastaminen
  3. Markkinoinnin ja viestinnän tukeminen
  4. Varainhankinnan kehittäminen ja kumppanuusmallin luominen vuoden 2021 aikana

Jotta tavoitteet toteutuisivat, kävimme tuumasta toimeen. Sovimme, että johtoryhmä kokoontuu kerran kuussa. Agendan osalta päädyimme siihen, että kävisimme jokaisen kokouksen aluksi läpi keskeiset tunnusluvut – jäsenmäärän, lisenssimäärät ja muut toiminnan keskeiset mittarit. Sen jälkeen keskittyisimme asiantuntijaryhmien kannalta tärkeisiin asioihin, ja toimintatapana se, että jokaisessa johtoryhmässä keskitymme yhden asiantuntijaryhmän toimintaan. Ajatus otettiin varovaisen positiivisesti vastaan, joten ryhdyimme tuumasta toimeen. Lisäksi sovimme, että jokaisesta johtoryhmästä tehdään lyhyt nosto liiton sivulle. Joten tässä se nyt tulee.

Toiminta tunnuslukujen valossa

Painonnoston, toiminnallisen urheilun ja kahvakuulan harrastajien lukumäärän seuraaminen ja raportointi on ollut hyvin pitkälle seurojen vastuulla. Vuoden alussa seuratietolomakkeen oli täyttänyt ja palauttanut yhteensä 52 seuraa – ja niiden perusteella harrastajamäärä on hiukan alle 3000.

Koska harrastajamäärä on tärkeä aktiivisuuden mittari, haastamme seurat talkoisiin. Seuratietolomakkeiden täyttäminen on ensimmäinen askel. Toinen toimenpide, johon tartuimme, on harrastajalisenssin (10 €) ja siihen liitettävän vakuutuksen hyödyistä viestiminen. Viime vuonna lanseeratun harrastajalisenssin tarkoituksena on tehdä painonnoston harrastajakuntaa näkyväksi – ja näin varmistaa, että lajin houkuttelevuus kasvaa myös mahdollisten kumppaneiden ja sponsoreiden silmissä.

Sovimme myös, että lisäämme harrastajalisenssin kuvauksen liiton nettisivuille. Lisäksi pyrimme viestimään siihen liitettävän vakuutuksen hyötyjä jäsenistölle. Tämä on toki asia, jossa jokainen aktiivijäsen voi kantaa kortensa kekoon. Joten: Jos et ole ostanut harrastajalisenssiä, niin voit tehdä sen helposti. Lisätietoa liiton sivuilta: https://painonnosto.fi/lisenssit/

Kilpailutoiminnan asiantuntijaryhmän toiminnasta

Kilpailutoiminnan näkökulmasta koronavuosi 2020 oli hankala, ja vuoden 2021 alkupuoli ei näytä juurikaan helpommalta. Jäsenistöllä näyttäisi kuitenkin olevan luottamusta siihen, että kilpailutoiminta ei täysin pysähdy. Vaikka ostettujen painonnoston lisenssien määrä on pudonnut vuoden takaisesta noin sadalla (684 vuonna 2020 vs. 588 vuonna 2021), se ei kuitenkaan ole täysin romahtanut. Kahvakuulan osalta pudotus on suurempi (52 vuonna 2020, 16 vuonna 2021) mutta toisaalta vuosi on vasta alussa. Toiminnallisen urheilun vuosi on alkanut vauhdilla (yhteensä 31 lisenssiä 2021). Huomioitavaa on se, että myös harrastajalisenssi on saanut kannatusta toiminnallisen urheilun harrastajien keskuudessa.

Korona mainittiin monta kertaa keskustelussa kilpailutoiminnan asiantuntijaryhmän puheenjohtajan Heikki Rautapuron ja tiimin jäsenten kanssa. Kisojen siirtäminen teettää ylimääräistä työtä niin kilpailutoimikunnalle kuin järjestäjillekin, ja on vaikeaa olla olematta törmäyskurssilla liittokokouksessa hyväksyttyjen sääntöjen kanssa.

Kisoja on kuitenkin järjestetty myös tänä vuonna. Tammikuun viimeinen viikonloppu on tyypillisesti ollut piirinmestaruuskisojen aika. Koronan myötä tämä vuosi kuitenkin oli poikkeuksellinen. Ainoastaan Lapin piiri pystyi järjestämään normaalit piirinmestaruuskisat. Muualla kisattiin kotilavakisoissa, mutta kisattiin kuitenkin.

Yleisen sarjan SM-kisoista keskusteltaessa niitä käsiteltiin useammastakin näkökulmasta. Heikki totesi, että käytännössä SM-kisoja ei voi järjestää online -kisoina, koska muuten ne eivät ole IWF:n ohjeistuksen mukaisia. Samalla käsiteltiin toiminnallisen urheilun lajijaoston harmitusta siitä, että tänä vuonna (jos korona suo) yleisen sarjan SM-kisat ovat samaan aikaan yhden Suomen suurimman toiminnallisen urheilun kilpailun kanssa. Se on herättänyt harmitusta erityisesti niiden toiminnallisen urheilun harrastajien keskuudessa, jotka ovat painonnoston kisarajan tehneet.

Keskustelun kuluessa tulimme siihen tulokseen, että aikatauluhaasteet voidaan jatkossa välttää, jos teemme yhden kisakalenterin, jossa on kaikkien lajien kisat yhdessä näkymässä. Sen toteutamme pikimmiten.

Lisäksi keskustelimme ”Puhtaasti Paras” verkkokoulutuksen tärkeydestä. Myös sen osalta jäsenistön aktiivisuus olisi ensiarvoisen tärkeää. Koulutus löytyy täältä https://puhtaastiparas.fi/fi/login?returnUrl=/fi ja haastammekin seurat ja jäsenet sen suorittamiseen ja promoamiseen aktiivisesti. Näytetään muille lajeille mallia!

Johtoryhmän jatkot

Tavoitteet on määritelty ja toiminta on käynnistetty. Ja ensimmäiset toimenpiteetkin on tehty, eli liiton sivuja on päivitetty ja muu tekeminenkin on hyvässä vauhdissa. Vaikka korona meitä kurittaakin, tehdään tästä vuodesta vahva vuosi!

 

Johtoryhmän puheenjohtaja, Sari Kola