Johtokunnan kokoustiedote 7/2024

Johtokunta kokoontui 27. kesäkuuta Teams-kokoukseen. Paikalla kokouksessa olivat puheenjohtaja Karoliina Lundahl, johtokunnan varsinaiset jäsenet Heikki Keskitalo, Sadia Noor-E, Ina Pajula, Juuso Tuulinen ja Pasi Vierelä sekä varajäsen Jyri Ruutu ja kunniapuheenjohtaja Esa Lomma. Johtoryhmää päivitettiin nimeämällä Juuro Tuulinen SPNL:n 1. varapuheenjohtajaksi ja Pasi Vierelä 2. varapuheenjohtajaksi.

Tätä tiedotusta kirjoittaessa kehityspäällikkö Jarno Fabritius (ent. Tiainen) on kesälomalla ja palaa toimistolle 24.7.2024. Kiireellisissä asioissa lähetä asiasi sähköpostitse osoitteeseen toimisto@painonnosto.fi ja sen jälkeen tekstiviesti (sms) puheenjohtajalle numeroon 045-8523261 ilmoittaen että sähköpostiin on lähetetty kiireellinen asia.

Ennen kokousta SPNL:n talousryhmä, joka koostuu rahastonhoitajasta ja jäsenistä Lundahl, Keskitalo, Pajula ja Vierelä, oli tutustunut tuloslaskelmaan ajalta tammikuu-toukokuu 2024 ja todennut että hallinon säästöt näkyvät nyt selvemmin liiton taloudessa, kun liitolla on vain yksi palkallinen. Viime vuosien taloudelliset tappiot ovat osoittaneet etteivät nuo alkuvuoden tuotot riitä kattamaan koko vuoden toimintaa. Juuri ennen kokouksen alkua selvisi myös että rahastonhoitajaksi valittu Dea Henrikson ei pystykään aloittamaan tehtävässä ja näin liitto etsii ratkaisua rahastonhoitajan ja/tai tilitoimiston muodossa.

Matkustussäännöt (linkki: Matkustussäännöt (27.6.2024) – Painonnostoliitto ) saatiin päivitettyä vastaamaan nykykäytäntöä. Sääntömuutostoimikunta päivittää myös Patentti- ja Rekisterihallitukselle kevätliittokokouksen päätökset ja henkilömuutokset palkallisiin ja vapaaehtoisiin. Varalassa valmistuu kesän aikana uunituoreet Tason I valmentajat Jimmy Taivalojan johdolla. Kahvakuulajaosto on ilmoittanut itsensä v. 2025 SM-viikolle ja se on tehnyt yhteistyötä Markkinoinnin, myynnin ja tiedotuksen (MMT) asiantuntijaryhmän kanssa miten televisioitava tapahtuma saadaan hyödynnettyä. MMT:n esittämä toimeksiantosopimus Mihma Oy:n kanssa hyväksyttiin ja näin Mikko Heiskanen tulee aloittamaan mainosten myynnin SPNL:lle.

Harrasteliikunta ja seuratoiminnan (HST) asiantuntijaryhmä oli kokouksessaan suunnitellut liittojohtoista striimausta SPNL:n jäsenseuroille. Ajatuksena on että asiantuntijuutta jaetaan seuroille auttamalla heitä omien kilpailuiden striimausta yhteisen alustan kautta. HST laati seurakyselyn joka on lähetetty seuratoimijoille sähköpostitse. Vastaathan kyselyyn 21.7.2024 mennessä! Viimeisenä käsiteltynä asiana oli harrastelisenssit ja niiden rooli toiminnassamme. Tästä keskusteltiin johtokunnassa kuunnellen eri näkökulmia, ja johtokunta totesi että tätä keskustelua tulee jatkaa ja viimeistään syysliittokokouksessa seuroille tuodaan esitys v. 2025 lisenssien, palvelumaksujen ja vakuutusten hinnoista. Nämä kolme koulutuksen ohella ovat liiton tärkeimpiä tulolähteitä.

Kentältä oli tullut pyyntö tarkentaa Final Entry ilmoittautumisia loppukesän Etelä- ja Pohjois-Suomen aluemestaruuskilpailuihin. Lajin suosion ja nostajien määrän kasvaessa johtokunta päätti että aluemestaruuskilpailuissa tullaan jo tänä vuonna kunnioittamaan arvokilpailuista tuttua Final Entry-käytäntöä, jossa puntarilla ei voi enää vaihtaa sarjaa. Kilpailutoiminnan asiantuntijaryhmä (KTA) ja kilpailuvastaava toimittivat johtokunnalle säännön kirjallisen muodon. Painonnostourheilun kilpailutoiminnan säännöt 1.1.2019 alkaen – Painonnostoliitto

Valmennuksen asiantuntijaryhmä (VA) esitteli esitteli asioita johtokunnalle, joita hyväksyttiin ja loput siirrettiin käsittelyyn myöhemmin. VA esitti että v. 2025 budjetissa tulee maajoukkuetoimintaan pyrkiä sitoa muiden lajiliittojen lailla 1/3 kokonaisbudjetista ja johtokunta hyväksyi tämän tavoitteen. VA esitteli uuden stipendijärjestelmän vuodelle 2025, jossa asetetaan raamit miten raha jaetaan urheilijoiden keskuudessa. Maajoukkueryhmille v. 2025 (15-, 17- 20-, 23- vuotiaat ja aikuiset) määritellään kokonaissumma joka jaetaan nuorille ja aikuisille myöhemmin päätettävällä tavalla. Summa jaetaan urheilijoiden kesken siten että B-urheilija saa 60 % A-urheilijan stipendin suuruudesta. Stipendin voi käyttää ainoastaan kansainvälisiin kilpailuihin ja maajoukkueleiritykseen.

VA:n esitykseen A-, B- ja C-tulosrajoista pyydetään urheilijoiden kantaa maajoukkueiden tukijärjestelmästä v. 2025. Esityksessä A- ja B-rajat määritellään niin että ne peilaavat kolmen edellisen vuoden EM-kilpailuiden tuloksia. A-rajaksi määritellään kolmen edellisen EM-kilpailun 4. sijoittuneen mediaani (= tulos joka on lukujen keskimmäinen arvo) ja B-raja on kolmen edellisen EM-kilpailun 12. sijoittuneen mediaani. C-raja on 9% pienempi kuin B-raja. Luvuista 4., 12. ja 9 % voidaan käydä keskustelua. Jyri Ruutu, KTA:n jäsen, valmistaa esimerkkitapauksia jotta esitys on helpommin hahmoteltavissa.

Johtokunta hyväksyi VA:n esityksen harkinnanvaraisesta palkitsemisesta kun urheilijat ja valmentajat saavuttavat henkilökohtaisia arvokilpailumitaleita, mutta eivät ole saaneet liitolta tai OK:lta tukea kyseisen kilpailumatkan kuluihin. Harkinnanvarainen tuki on aina harkinnanvarainen erillispäätös, kertaluontoinen ja sidoksissa liiton rahatilanteeseen. VA:n esitys nuorison teemavuodesta 2025 käsitellään seuraavassa kokouksessa, ja lopuksi VA kertoi että se on valmistellut Seurajoukkuekilpailun uudistusta syysliittokokoukseen ja että työ jatkuu.

Kansainvälisissä asioissa päätettiin julkaista Euroopan liiton (EWF) materiaalit vuoden 2026 EM-kilpailuiden hauille. Aikaisemmin johtokunta on jo päättänyt että seurat voivat hakea kansainvälisiä arvokilpailuita yhdessä kansallisten arvokilpailuiden kanssa. Nyt tulevana syksynä seurat hakevat v. 2026 kansallisia ja kansainvälisiä arvokilpailuita. Kansalliset kilpailut haetaan SPNL:lta perinteisen tavan mukaan ja kv-kilpailut haetaan seuran ja Suomen Painonnostoliiton yhteistoiminnassa kyseiseltä kansainväliseltä liitolta. Toisena asiana käsiteltiin yhteispohjoismaista kansainvälistä johtajakoulutusta, johon Suomen Olympiakomitea valitsee viisi osallistujaa Suomesta. SPNL esittää koulutukseen Karoliina Lundahlia.

Muissa asioissa päätettiin SPNL:n ja SantaSport Lapin Urheiluopiston yhteistyösopimuksesta, joka takaa nostajille urheilijalähtöisen hinnoittelun. Sopimus ei velvoita tiettyjä vuorokausimääriä. Pride-kulkueessa 29.6.2024 SPNL:a edustivat Jannike Bäckström ja Julia Tiainen yhdessä kamppailumaailman kanssa. Suomen Olympiakomitea tiedotti urheilijavaaleistaan, joissa Suomen olympiajoukkueeseen akkreditoidut urheilijat valitsevat urheilijaedustajat urheilijavaliokuntaan. Lopuksi johtokunta hyväksyi Esa Lomman hakemuksen tuomariksi estyneen Taisto Kuoppalan sijalle. Nuorten MM-kilpailut nostetaan 19.-27.9.2024 Leonissa, Espanjassa.

Toivotan kaikille hyvää kesää!

T. Karoliina Lundahl
Puheenjohtaja