Haetaan viittä seuraa mukaan pilottivaiheeseen!

,

Mukaan pyydetään viittä Suomen Painonnostoliiton alaista seuraa pilottivaiheiseen. Seurat voivat lähettää vapaamuotoisen hakemuksen toimisto@painonnosto.fi 31.7.2020 mennessä!

Etua on jos seurassa on aikaisempaa kokemusta seuraavista kohdista, mutta pakollista se ei ole. Tärkein on halu tutusta ja ottaa käyttöön alle listatut asiat.

  • Paikallistuntemus SoveLin jäsenjärjestöistä
  • Seura on järjestänyt aikaisemmin keppijumppa-tunteja ja pystyy järjestämään ohjattuja tunteja säännöllisesti
  • Seuralla on Maksuturva-tunnukset Suomisportiin
  • Seuralla on Seurapalvelu käytössä
  • Kokemusta Teams/Zoom-toimintaympäristöstä

Seurat jotka lähtevät mukaan, pääsevät kehittämään keppijumppaa valtakunnallisesti. Seurat saavat käyttöönsä uuden keppijumppamateriaalin, jota työstetään yhdessä seurojen ja SoveLin jäsenjärjestön edustajien kanssa.

Painonnostoliiton aikaisemmista hankkeista on hyvää materiaalia, jota hyödynnetään ja päivitetään tähän päivään. Hankkeessa luodaan erilaisia harjoitusohjelmia, jotka sisältävät esimerkiksi etäjumppaa, työkykyliikunta ja sporttijumppaa kokeneemmille. Luvassa on myös isompi kaikille avoin koulutustapahtuma, jossa koulutamme uusia keppijumppaohjaajia. Valmistelut hankkeen välineiden ja materiaalien tilausten osalta on aloitettu. Jokainen hankkeeseen osallistuva seura,  joka järjestää keppijumppakoulutuksia, saa tästä hyvän rahoitus-/toimintamallin sovellettavaksi omia punttikoulujaan tai kurssejaan varten. Mukana olevilla seuroilla on mahdollisuus varainhankintaan välinemyynnin avulla. Hankkeeseen osallistuvat seurat voivat myös antaa omia ideoitaan ja niitä otetaan vastaan mieluusti!

Seurasta riittää mukaan yksi aktiivinen henkilö, joka innostaa muita, saa porukan liikkeelle ja on valmis kokeilemaan uutta. Ilmianna hänet mukaan!

Mikäli kiinnostus heräsi ja sen mukana uusia ideoita, tai kysymyksiä laita ne sähköpostilla toimisto@painonnosto.fi

 

Hanke Soveltava Painonnosto

Tavoite: Lisätä matalan kynnyksen liikuntamahdollisuuksia painonnostoseuroissa sekä mahdollistaa soveltava painonnostoharjoittelu SoveLin jäsenjärjestöjen paikallisyhdistyksissä.

Toteutus: Painonnostoliitto kehittää matalan kynnyksen painonnostoharjoittelukonseptin, joka soveltuu käytettäväksi sekä painonnostoseuroissa että SoveLin jäsenjärjestöjen paikallisyhdistyksissä. Painonnostoliitto hyödyntää SoveLin asiantuntemusta konseptin kehittämisessä. Konsepti muodostuu seuraavista osista:

  • 6 viikon kurssikokonaisuus
  • Ohjaajakoulutus
  • Kurssimateriaali kurssin vetäjälle
  • Markkinointimateriaali

Kenelle: Hanke kouluttaa kurssinvetäjäksi halukkaita painonnostoseurojen ja paikallisyhdistysten ohjaajia.

Tulokset: Konseptin valmistuttua painonnostoseurat pystyvät tarjoamaan entistä laajemmalle joukolle toimintakyvyn kannalta erittäin hyödyllistä painonnostoharjoittelua sovelletussa muodossa. Samalla paikallisyhdistykset saavat monipuolistettua omaa liikuntatoimintaansa. Hankkeen toiminnan päätyttyä hanke on kouluttanut 50 kurssiohjaajaa, jotka järjestävät sovellettuja painonnoston matalan kynnyksen kursseja eri puolilla Suomea. Tavoitteena on, että koulutetut kurssivetäjät pystyvät liikuttamaan 500 ihmistä vuodessa hankkeen päätyttyä.

Resurssit: Painonnostoliitto rekrytoi hankekoordinaattorin hankeavustuksella. Lisäksi hanke ostaa tarpeen mukaan soveltavan liikunnan asiantuntijapalveluita Soveltava Liikunta SoveLi ry:ltä. Taloudellisia resursseja tarvitaan myös hankemateriaalien tuottamiseen, matkakuluihin ja kokousten järjestelykuluihin.

Hanketukea on myönnetty 20 000€

Hanketta vetää Painonnostoliitossa Jarno Tiainen(lomilla 20.7.2020 saakka)

Yhteistyöstä Soveltavan liikunnan jäsenjärjestön Reumaliiton Tinja Saarelan kanssa on liitteenä oleva julkaisu Reumalehdestä, jossa esiintyvät tutut painonnostokasvot Saara Leskinen ja Eero Retulainen.

Reuma-lehti_Keppijumppa

Liitetiedostot