Urheilija, ilmoittaudu ehdokkaaksi EWF: urheilijakomissioon

Euroopan Painonnostoliitto (EWF) oli ensimmäinen yhden maanosan kattava liitto, joka lisäsi toimintasääntöihinsä urheilijakomission (AC), joka koostuu kokonaan urheilijoista. AC:n puheenjohtajalla on äänioikeus EWF:n johtokunnassa.

Nyt ollaan siirtymävaiheessa vuoden 2025 EWF-vaaleihin asti, mukaan lukien urheilijoiden vaalit, EWF päätti nimittää väliaikaisen urheilijakomission samoilla kriteereillä kuin IWF.

EWF:n presidentti Antonio Conflitti; EWF:n johtokunnan jäsen ja nykyinen EWF:n urheilijakomission puheenjohtaja Jesmond Caruana; EWF:n johtokunnan jäsen ja EWF:n oikeudellinen neuvonantaja Oren Shai; sekä IWF:n urheilijakomission puheenjohtaja ja IWF:n johtokunnan jäsen Forrester Osei muodostavat EWF:n työryhmän, joka vastaa ensimmäisen EWF:n urheilijakomission muodostamisesta.

EWF:n urheilijakomissio tehtävänä on ”edustaa aktiivisia urheilijoita ja antaa heille ääni Euroopan Painonnostoliiton hallinnossa, mukaan lukien neuvojen antaminen johtokunnalle asioissa, jotka vaikuttavat EWF:ään urheilijoiden näkökulmasta…” (EWF:n toimintasääntö).

Hakemukset Urheilijakomissioon tulee lähettää EWF:n sihteerille 29.12.2023 mennessä.

Englanninkielinen versio:

The EWF was the first Continent to improve its Constitution with the Athlete Commission (AC), made up entirely of athletes, providing the AC Chair voting rights in the EWF EB.

Given that we are in a transitional period until the 2025 EWF Elections, including those for athletes, we decided to appoint a temporary Athlete Commission using the same criteria as the IWF.

EWF President, Antonio Conflitti; EWF EB Member and current EWF Athlete Commission Chair, Jesmond Caruana; EWF EB Member and EWF Legal Adviser, Oren Shai; and IWF Athlete Commission Chair and IWF EB member, Forrester Osei compose the EWF Working Group in charge of managing the process of forming the first EWF Athlete Commission.

The EWF Athletes Commission will be formed with the role to ” represent active Athletes and to give them a voice in the governance of the European Weightlifting Federation, including providing advice to the Executive Board on matters affecting the EWF from the Athletes’ perspective …” (from the EWF Constitution).

The EWF Athletes Commission Nomination Form can be found here.

The form must be returned to the EWF Secretariat by 29/12/2023.