Mainossäännöt

1 § Voimassaolo

Nämä säännöt koskevat Suomen Painonnostoliiton myöntämiä, kansallisia tai korkeampitasoisia kilpailuja sekä muita tapahtumia.

2 § Tarkoitus

Sääntöjen tarkoituksena on varmistaa liiton yhteistyökumppaneiden näkyvyys kilpailuissa ja tapahtumissa.

3 § Liiton ja yhteistyökumppaneiden mainokset

Liiton ja sen yhteistyökumppaneiden mainoksille tulee kilpailujen tai tapahtuman järjestäjän varata aina näkyvyydeltään parhaat paikat. Kilpailujen tai tapahtuman aikana liitolla on oikeus varmistaa mainosten näkyvyys sekä yleisölle että mahdollisen televisioinnin kautta TV-katsojille.

4 § Yleisen sarjan SM-kilpailut ja televisioitavat kilpailut

Yleisten sarjojen miesten ja naisten Suomen mestaruuskilpailuja sekä kaikkia televisioitavia kilpailuja varten solmivat liitto ja kilpailujen järjestäjä keskenään kirjallisen sopimuksen. Tässä sopimuksessa liitto ja kilpailujen järjestäjä hyväksyvät yhteisesti mainospaikat.

5 § Mainosten siirtäminen

Liitolla tai sen nimeämällä edustajalla on oikeus muuttaa mainosten paikkoja jos ne eivät ole pykälän kolme mukaisilla paikoilla.

6 § Sopimusrikko ja seuraamukset

Kilpailujen järjestämisoikeus myönnetään vain ehdolla, että näitä sääntöjä noudatetaan. Järjestämisoikeus voidaan perua näitä sääntöjä rikkovalta järjestäjältä. Sääntöjä rikkonut seura voidaan sulkea kilpailutoiminnasta määräajaksi tai siltä voidaan evätä kaikkien liiton alaisten kilpailujen järjestämisoikeus määräajaksi.